Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.4

2006.gada 23.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

J.Makota

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.15


-


L.Milenberga

 

 

Tiesību aktu projekti

 

1.§

 Noteikumu projekts "Dabas parka "Piejūra" individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2221______________________________________________________

(D.Vilkaste, R.Vējonis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši papildus saņemtajiem priekšlikumiem;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem"" (TA-2595).

 

2.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos
Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

TA-2595______________________________________________________

(D.Vilkaste, J.Sprūds, R.Vējonis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai, ņemot vērā biedrības "Latvijas ezeri" paustos iebildumus par sagatavotajiem grozījumiem, nedēļas laikā atkārtoti izvērtēt to nepieciešamību un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgus priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.

3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (TA-2221).

 

3.§

 Noteikumu projekts "Par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām"

TA-2550______________________________________________________

(I.Zeidaka, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai pasteidzināt Elektronisko sakaru likuma 58.pantā paredzēto Ministru kabineta noteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību ikgadējo nodevu izstrādi un iesniegšanu Ministru kabinetā.

3. Satiksmes ministrijai:

3.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktā minēto;

3.2. precizēt noteikumu projekta redakciju, svītrojot atsauces uz valsts nodevu;

3.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos
Nr.684 "Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām""

TA-81______________________________________________________

(I.Kjahjare, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novada pašvaldībai,
kuras budžeta ieņēmumi pēc pašvaldību apvienošanās novadā samazinās"

TA-105______________________________________________________

(A.Draudiņš, E.Ektermane, M.Kučinskis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, gatavojot grozījumus Administratīvi teritoriālās reformas likumā, paredzēt, ka tiek kompensēts ieņēmumu samazinājums no iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

 Papildus iekļautie jautājumi

 

6.§

 Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"

TA-3375______________________________________________________

(I.Druviete, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. atkārtoti izvērtēt likumprojektā ietverto normu steidzamību un attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;

2.2. precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 26.janvārim izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.janvāra sēdē.

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām"

TA-150______________________________________________________

(M.Jurušs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta un noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

8.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos
Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā
kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-157______________________________________________________

(J.Ķirsons, K.Ketners, O.Spurdziņš, A.Pabriks, I.Zalpētere, G.Bērziņš, I.Druviete, R.Vējonis, U.Luckāns, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 24.janvāra sēdē.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai atkārtoti tikties ar Latvijas Studentu apvienību un izvērtēt Latvijas Studentu apvienības iebildumus par sagatavoto grozījumu redakciju. Ja nepieciešams, izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 24.janvāra sēdē iesniegt attiecīgi precizēto un ar Finanšu ministriju saskaņoto noteikumu projektu.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.00

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību