Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.6

2006.gada 6.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja


-


I.Gudele

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja vietniece


-


S.Vasiļjeva

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


L.Milenberga

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

1.§

 Koncepcijas projekts par akcīzes nodokļa atvieglojumu piemērošanas
mehānismu mežsaimniecisko darbu veikšanā un nepieciešamajiem
normatīvajiem aktiem

TA-71______________________________________________________

(J.Birģelis, M.Roze, M.Jurušs, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 1. Kopumā atbalstīt akcīzes nodokļa atvieglojuma piemērošanu mežsaimniecisko darbu veikšanā izlietotajai dīzeļdegvielai un atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Jautājumu par akcīzes nodokļa atvieglojumu piemērošanu mežsaimniecisko darbu veikšanā lemt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta pieprasījumiem, sagatavojot un izskatot likumprojektu par valsts budžetu 2007.gadam.

3. Zemkopības ministrijai:

3.1. kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt koncepcijas A variantā ietverto akcīzes nodokļa atmaksāšanas mehānismu, attiecīgi precizēt iesniegto rīkojuma projektu, kā arī noteiktā kārtībā sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli";

3.2. precizēto rīkojuma projektu, koncepcijas projektu un izstrādāto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta pieprasījumiem, sagatavojot un izskatot likumprojektu par valsts budžetu 2007.gadam.

 

 2.§

 Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas koncepcijas projekts

TA-915
(2005)______________________________________________________

(M.Kaijaks, I.Druviete, Ģ.Trencis, S.Bukane, K.Jarinovska, I.Lācis, I.Knēts, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu;

2.2. precizēt rīkojuma projekta 9.punkta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, paredzot, ka Finanšu ministrija reizi gadā informē Ministru kabinetu par koncepcijas īstenošanas gaitu;

2.3. papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai triju mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā koncepcijas projektu par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas modeļiem;

2.4. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

3.§

 Likumprojekts "Civilās aizsardzības likums"

TA-3163______________________________________________________

(M.Ludbārža, I.Gailīte, A.Straume, L.Mūrniece, J.Garisons, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. saskaņot likumprojekta 8., 13. un 17.panta redakciju ar Aizsardzības ministriju;

2.2. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 2., 3., 5. un 6.punktā minēto;

2.3. sagatavot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotu likumprojektu par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm";

2.4. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka iekšlietu ministrs nepieciešamos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā saistībā ar atbildību par pārkāpumiem civilās aizsardzības jomā iesniegs Saeimā attiecīgajā komisijā priekšlikumu formā;

2.5. saskaņoto likumprojektu, šī protokollēmuam 2.3.apakšpunktā minēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

4.§

 Noteikumu projekts
"Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-90______________________________________________________

(O.Geituss-Eitvina, I.Gailīte, G.Bērziņš, M.Bičevskis, S.Šķiltere, A.Pabriks, M.Jurušs, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minēto;

2.2. ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, izvērtēt, kuri no noteikumu projektā iekļautajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli" ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju un saskaņot to ar Finanšu ministriju;

2.3. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai sešu mēnešu laikā izvērtēt iespējamos risinājumus un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus, kas nodrošina, ka par būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu maksājama valsts nodeva;

2.4. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.10

 

 

Ministru prezidents A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību