Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

  

Rīgā

Nr.8

2006.gada 20.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
veselības ministrs


-


G.Bērziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās
pārvaldes lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja


-


S.Grigaļūna

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja vietniece


-


S.Vasiļjeva

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.15


-


L.Milenberga

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

 1.§

 Koncepcijas projekts "Par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu
pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus"

TA-271______________________________________________________

(A.Straume, R.Vējonis, K.Gerhards, J.Raščevskis, A.Kucins, E.Ektermane, G.Bērziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto koncepcijas projektu.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. papildināt koncepcijas projektu ar īstermiņā veicamajiem pasākumiem, to īstenošanai nepieciešamo finansējuma apjomu un tā avotus;

2.2. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, sagatavot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu;

2.3. precizēto koncepcijas projektu un Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

 2.§

 Noteikumu projekts "Glabāšanai kamerā atļauto priekšmetu saraksts"

TA-34______________________________________________________

(U.Znotiņš, K.Mackeviča, E.Ektermane, S.Āboltiņa, M.Bičevskis, G.Bērziņš)

 1. Konceptuāli atbalstīt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu.

2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. noteikumu projekts esaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.

 

 3.§ 

 Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-45______________________________________________________

(R.Ezerts, R.Vesere, S.Āboltiņa, I.Nikuļceva, R.Vējonis, A.Pencis, G.Bērziņš)

 1. Noraidīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.

3. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Vides ministriju, Aizsardzības ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju divu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā koncepcijas projektu par ķīmisko avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieku bīstamo atkritumu apsaimniekošanas modeļiem un to īstenošanu, paredzot arī nepieciešamā finansējuma apmēru un avotus.

 

4.§

 Likumprojekts "Tiesu iekārtas likums"

TA-488
(2004)______________________________________________________

(E.Stivriņa, S.Āboltiņa, I.Ošiņa, M.Bičevskis, R.Āboliņa, G.Bērziņš)

 1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Tiesnešu biedrību un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas
š.g. 6.marta sēdē.

3. Atzīmēt, ka atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 91.punkta prasībām likumprojekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms vienlaikus ar anotācijas IV sadaļā minētajiem likumprojektiem.

 

 

Papildus iekļautais jautājums

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai
un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi"

TA-3385______________________________________________________

(I.Rušeniece, G.Bērziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.30

 

 

Ministru prezidenta vietā -
veselības ministrs
G.Bērziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību