Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.9

2006.gada 27.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs

 

-

 

A.Šlesers

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Preimate

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta vadītāja vietniece


-


S.Vasiļjeva

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


R.Zīle

 

 

1.§

 Par Ministru kabineta komitejas 2006.gada 20.februāra sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.8 1.§) "Koncepcijas projekts par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī
novērstu pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus"

TA-271______________________________________________________

(A.Straume, A.Šlesers)

 Izdarīt Ministru kabineta komitejas 2006.gada 20.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.8 1.§) "Koncepcijas projekts par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus" grozījumu un izteikt protokollēmuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Vides ministriju papildināt koncepcijas projektu ar īstermiņa veicamajiem pasākumiem, to īstenošanai nepieciešamo finansējuma apjomu un tā avotiem;".

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

2.§

 Koncepcijas projekts par reprogrāfisko reproducēšanu

TA-3252______________________________________________________

(H.Demakova, A.Šlesers)

 1. Ņemot vērā kultūras ministres H.Demakovas š.g. 23.februāra vēstulē Nr.2.4.2-1/592 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Kultūras ministrijai nedēļas laikā iesniegt priekšlikumus par koncepcijas projekta turpmāko virzību.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

3.§

 Noteikumu projekts "Ostas valsts kontroles kārtība"

TA-389______________________________________________________

(V.Legzdiņš, R.Vējonis, F.Klagišs, A.Krastiņš, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu un Vides ministriju izvērtēt nepieciešamību papildināt noteikumu projektu ar normām, kas saistītas ar kuģu radīto piesārņojumu jūrā;

2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu"

TA-393______________________________________________________

(A.Krastiņš, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

5.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo
un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās"

TA-1133______________________________________________________

(A.Krastiņš, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora,
vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista)
palīga sertifikācijas prasības un kārtība"

TA-388______________________________________________________

(J.Eiduks, A.Šlesers)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 7.§

 Informatīvais ziņojums par SIA "Lattelekom" fiksētā elektronisko
sakaru tīkla modernizācijas programmas ieviešanas gaitas uzraudzību

TA-2806______________________________________________________

(R.Bergmanis, E.Ektermane, A.Šlesers)

 Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.variantu.

Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.variantu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

8.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-2436______________________________________________________

(A.Dementjevs, A.Šlesers)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces atzinumā minēto;

2.2. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

 Sēdi slēdz plkst.10.15

 

 

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs
A.Šlesers

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību