Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.10

2006.gada 6.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


-


I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.10.00


-


L.Milenberga

 

 

Tiesību aktu projekti

 

1.§

 Likumprojekts "Vēlētāju apvienību finansēšanas likums"

TA-1705______________________________________________________

(A.Vilks, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 2.§

 Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

TA-106______________________________________________________

(D.Trofimovs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Par 2005.gada 13.aprīļa Starptautisko konvenciju par kodolterorisma apkarošanu" (TA-107).

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra"
publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-440______________________________________________________

(M.Gorodcovs, M.Jurušs, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2., 3. un 4.punktā minēto;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

4.§

 Likumprojekts "Tiesu iekārtas likums"

TA-488
(2004)______________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

 Likumprojektu izskatīt nākamajā Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

5.§

 Informatīvais ziņojums par valsts apdraudējumu risku analīzi
naturalizācijas procesā un veicamajiem pasākumiem to novēršanai

TA-352______________________________________________________

(E.Aldermane, K.Ketners, A.Pabriks, S.Āboltiņa, G.Bērziņš, M.Bičevskis, A.Šlesers, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto ziņojumu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par papildu finansējumu konstatēto problēmu naturalizācijas procesā novēršanai;

2.2. pēc jautājuma saskaņošanas ar Finanšu ministriju priekšlikumus naturalizācijas procesa risināšanai sagatavot kā Ministru kabineta lietu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 6.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-166______________________________________________________

(U.Sarma, K.Lore, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;

2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

7.§

 Ziņojums par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā

TA-281______________________________________________________

(O.Barānovs, A.Kalvītis)

 1. Iesniegto jautājumu turpināt skatīt Ministru kabineta komitejas sēdē ekonomikas ministra klātbūtnē.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt iesniegto rīkojuma projektu atbilstoši apstiprināmā dokumenta saturam un iesniegt to Valsts kancelejā.

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

8.§

 Tautsaimniecības vienotās stratēģijas rīcības plāns

TA-276______________________________________________________

(O.Barānovs, O.Braža, A.Pabriks, J.Reirs, A.Šlesers, A.Latkovskis, G.Bērziņš, K.Gerhards, A.Kalvītis)

 1. Iesniegto jautājumu turpināt skatīt Ministru kabineta komitejas sēdē ekonomikas ministra klātbūtnē.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. ņemot vērā ārlietu ministra A.Pabrika priekšlikumus, atkārtoti izvērtēt rīcības plānā ietvertos pasākumus tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanai;

2.2. aktualizēt rīcības plāna projektā iekļautos pasākumus un to izpildes termiņus;

2.3. saskaņot rīcības plāna projektu ar Vides ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību;

2.4. precizēt iesniegto rīkojuma projektu atbilstoši apstiprināmā dokumenta saturam;

2.5. precizēto rīkojuma projektu un rīcības plāna projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

9.§

 Koncepcijas projekts par vienota ārkārtējas
palīdzības tālruņa numura 112 ieviešanu Latvijā

TA-1383
(2003)______________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

 1. Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars atsauc iesniegto koncepcijas projektu.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā koncepcijas projekta kontroli.

 

 

Papildus iekļautais jautājums

 

 10.§

 Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"

SAN-483 ______________________________________________________

(A.Loskutovs, G.Bērziņš, A.Šlesers, A.Latkovskis, M.Roze, S.Āboltiņa, J.Reirs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju redakcionāli precizēt likumprojekta redakciju un sagatavot to izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 7.marta sēdē.

3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt Valsts kancelejā:

3.1. tabulas veidā noformētu informāciju par citu valstu pieredzi attiecībā uz politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpumu fakta konstatēšanu un sankcijām, kas piemērotas, konstatējot šādus pārkāpumus;

3.2. analīzi par iepriekšējo grozījumu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā funkcionalitāti pēdējās pašvaldību vēlēšanās.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.30

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību