Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.11

2006.gada 13.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās

-

J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

Sēdi sāk plkst.10.05


-


R.Zīle

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 

1.§

 Koncepcijas projekts par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā

TA-420 ______________________________________________________

(I.Krīgere, R.Vējonis, U.Sarma, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Jautājumu par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai lemt Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

2.§

 Likumprojekts "Tiesu iekārtas likums"

TA-488*
(2004)______________________________________________________

(E.Stivriņa, E.Ektermane, I.Ošiņa, M.Bičevskis, A.Guļāns, R.Āboliņa, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;

2.2. precizēt noteikumu projekta 118.panta pirmās daļas 10.punktu, paredzot, ka lēmumu par tiesneša atvaļinājuma piešķiršanu vai tiesneša nosūtīšanu komandējumā pieņem Tiesu administrācija, saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju;

2.3. papildināt likumprojektu ar normu, paredzot, ka tiesu sistēmai piederīgu personu - prokurora, zvērināta advokāta, zvērināta notāra, zvērināta tiesu izpildītāja darbību nosaka atsevišķi likumi;

2.4. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Atzīmēt, ka atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 91.punkta prasībām likumprojekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms vienlaikus ar anotācijas IV sadaļā minētajiem likumprojektiem.

 

 3.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos
Nr.166 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem""

TA-518______________________________________________________

(S.Pupaine, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un izteikt noteikumus jaunā redakcijā;

2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 17.oktobra noteikumos
Nr.301 "Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem""

TA-377______________________________________________________

(M.Ankalniņš, E.Ektermane, A.Šlesers, A.Kalvītis)

 1. Noraidīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta kontroli.

3. Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektu, kas regulētu kravas ekspeditoru darbību un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu.

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Sociālo pakalpojumu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1______________________________________________________

(A.Masejeva, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Labklājības ministrijai:

2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 34.§) 3.2.apakšpunktam;

2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos nr.78 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā"" (TA-3357).

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku
viesnīcās un kārtība, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku
viesnīcā"

TA-194______________________________________________________

(V.Grapmanis, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. saskaņot noteikumu projektu ar SIA "AB Grupa";

2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

7.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns
Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. - 2006.gadam"""

TA-595______________________________________________________

(I.Āboliņš, R.Vējonis, M.Roze, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. precizēt noteikumu projektā lietotos terminus atbilstoši vides ministra izteiktajiem priekšlikumiem;

2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.marta sēdē.

 

 8.§

 Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences
laukuma noteikšanu Kuldīgas rajona Gudenieku pagastā"

TA-522______________________________________________________

(U.Sarma, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. precizēt paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto, kā arī papildināt paskaidrojuma rakstu ar Ekonomikas ministrijas apliecinājumu, ka, ņemot vērā Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumus Nr.691 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi", no procedurālā viedokļa Latvijas valstij nebūs negatīvu juridisku seku;

2.2. precizēto paskaidrojuma rakstu un rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10.50

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību