Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.14

2006.gada 3.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs


-


O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


R.Zīle

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

 

1.§

 Vides ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007. - 2009.gadam

TA-557______________________________________________________

(M.Klismets, E.Cilinskis, M.Kučinskis, R.Vējonis, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.

2. Vides ministrijai:

2.1. stratēģijas projektā iestrādāt paredzētos pasākumus saistībā ar Latvāņu izplatīšanas ierobežošanas programmas projektu 2006. - 2012.gadam;

2.2. papildināt stratēģijas projektu ar Valsts vides dienesta funkcijām atbilstoši komitejas sēdē izteiktam priekšlikumam;

2.3. rīkojuma projektu un precizēto stratēģijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 2.§

 Latvāņu izplatīšanas ierobežošanas programmas projekts 2006. - 2012.gadam

TA-709______________________________________________________

(D.Vilkaste, A.Pabriks, M.Kučinskis, A.Latkovskis, R.Vējonis, M.Roze, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.

2. Vides ministrijai:

2.1. saskaņojot rīkojuma projekta 4.2.apakšpunktu ar Zemkopības ministriju;

2.2. precizēt programmas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;

2.3. iestrādāt programmas projektā iespējamo subsīdiju apjomu atbalstoši Lauku attīstības plānam;

2.4. saskaņoto rīkojuma projektu un precizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 3.§

 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu projekts

TA-556______________________________________________________

(J.Birģelis, M.Kučinskis, J.Biķis, M.Roze, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. precizēt rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1., 2. un 3.punktā minēto;

2.2. precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.aprīļa sēdē.

 

4.§

 Administratīvo sodu likumprojekta koncepcijas projekts

TA-492______________________________________________________

(M.Strauss, V.Reitere, S.Āboltiņa, M.Kučinskis, I.Zalpētere, I.Jaunzeme, G.Robežniece, I.Nikuļceva, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

 1. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.

2. Tieslietu ministrijai divu nedēļu laikā:

2.1. precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai reizi gadā informēt Ministru kabinetu par Administratīvo sodu likumprojekta un saistīto likumprojektu izstrādes gaitu;

2.3. atkārtoti saskaņot rīkojuma projekta 5.punktu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;

2.4. atkārtoti saskaņot rīkojuma projekta 6.punktu ar Finanšu ministriju;

2.5. atkārtoti saskaņot rīkojuma projekta 8.punktu ar Ekonomikas ministriju (Konkurences padomi);

2.6. atkārtoti saskaņot koncepcijas projektu ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;

2.7. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, saskaņoto un precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

  

Tiesību aktu projekti

 

5.§

 Noteikumu projekts "Apcietinājumā turēšanas kārtības likums"

TA-736______________________________________________________

(I.Nikuļceva, O.Spurdziņš)

 Noteikumu projekta izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

6.§

 Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"

TA-788______________________________________________________

(G.Kalniņš, M.Roze, A.Ozols, R.Pētersone, I.Matvejeva, D.Kaminska, L.Medin, S.Āboltiņa, M.Roze, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā:

2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;

2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā tiktu noteikta atbildīgā institūcija, kura apkopo informāciju par apaļo kokmateriālu vidējām cenām latos par kubikmetru, sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem, vidējiem izstrādes izdevumiem galvenajai cirtei, meža atjaunošanas un kopšanas izdevumiem un administrēšanas izdevumiem, un saskaņot to ar Zemkopības ministriju;

2.3. sagatavoto un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 7.§

 Informatīvais ziņojums par likumprojekta Rīgas Svētā Pētera
Evaņģēliski luteriskās baznīcas tiesiskā statusa noteikšanai izstrādes gaitu

TA-775______________________________________________________

(O.Zeile, S.Āboltiņa, J.Vanags, I.Rimša, A.Pabriks, A.K.Kariņš, O.Spurdziņš)

 1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Jautājumu par atbalstāmo variantu lemt Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.aprīļa sēdē.

 

8.§

 Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Finanšu ministrijas pamatbudžeta
apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Valsts un privātās partnerības
pilotprojekta (Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa
būvniecība) īstenošanai nepie­ciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādei"

TA-792______________________________________________________

(V.Elksnis, K.Ketners, Dz.Jaundžeikars, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju;

2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.aprīļa sēdē.

 

 9.§

 Noteikumu projekts "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība"

TA-670______________________________________________________

(A.Ošs, E.Ektermane, V.Legzdiņš, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumu un iesniegt precizēto noteikumu projektu vai attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā Satiksmes ministrijai dotā uzdevuma izpildes noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu sagatavot atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.

 

10.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

TA-103______________________________________________________

(R.Bebris, U.Sarma, E.Ektermane, R.Vējonis, A.K.Kariņš, A.Pabriks, O.Spurdziņš)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.aprīļa sēdē.

 

11.§

 Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-630______________________________________________________

(D.Grīnberga, A.Pabriks, E.Korčagins, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka Padomes 2004.gada 13.decembra Direktīvas 2004/113/EK normas tiek iestrādātas atbilstošos nozari regulējošos normatīvajos aktos, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

  

Papildus iekļautais jautājums

 

12.§

 Noteikumu projekts "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

TA-1960______________________________________________________

(A.Skrastiņš, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot grozījumus Vispārējās izglītības likuma 55.pantā, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.55

 

 

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību