Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Rīgā

Nr.15

2006.gada 10.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

K.Jarinovska

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

V.Legzdiņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Latvijas Bankas padomes locekle

-

V.Zeile

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

Sēdi sāk plkst.10.05


-


R.Zīle

 

 

Ministru kabineta noteikumi izdošanai Latvijas Republikas
Satversmes 81.panta kārtībā

 1.§

 Noteikumu projekts "Apcietinājumā turēšanas kārtības likums"

TA-736______________________________________________________

(L.Medin, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.aprīļa sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

 2.§

 Ilgtermiņa politikas pamatnostādņu projekts valsts
kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015.gadam "Nacionāla valsts"

TA-741______________________________________________________

(H.Demakova, D.Pavļuts, R.Vējonis, K.Pētersone, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.

2. Kultūras ministrijai:

2.1. aizstāt rīkojuma projekta 3.punktā vārdu un skaitli "2008.gadam" ar vārdu un skaitli "2009.gadam";

2.2. svītrot rīkojuma projekta 6.punktu;

2.3. precizēt pamatnostādņu projekta 6.4.apakšpunkta 4.tabulas 4.6.apakšpunktu, paredzot, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pievienosies Eiropas ainavu konvencijai;

2.4. pamatnostādņu projekta tekstā izvērtēt atsauču lietojumu, ņemot vērā īpašu uzdevumu ministres sabiedrības integrācijas lietās K.Pētersones izteikto priekšlikumu;

2.5. precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.aprīļa sēdē.

 

 

Tiesību aktu projekti

 

 3.§

 Informatīvais ziņojums par riska faktoriem un prioritārajiem
pasākumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanā

TA-765______________________________________________________

(J.Dambis, O.Spurdziņš, D.Robežniece, R.Vējonis, A.Štokenbergs, H.Demakova, A.Slakteris, L.Straujuma, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Kultūras ministrijai:

2.1. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu;

2.2. precizēt informatīvā ziņojuma daļas "Prioritārie pasākumi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanā" 2.punktu, paredzot, ka Kultūras ministrija izstrādās speciālu likumprojektu par arhitektūras kvalitāti;

2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.aprīļa sēdē.

 

 4.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas
dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas
un apstiprināšanas kārtība"

TA-168______________________________________________________

(S.Vīgante, E.Ektermane, I.Nikuļceva, A.Kalvītis)

 1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu vienoties par atbildīgo institūciju apstiprināto nostāju nosūtīšanai Eiropas Komisijai un, ja nepieciešams, iesniegt precizēto noteikumu projektu vai attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

 Papildus iekļautie jautājumi

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Meža konsultatīvās padomes nolikums"

TA-426______________________________________________________

(J.Birģelis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 6.§

 Komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos
 2006. - 2011.gadam pamatnostādņu projekts

TA-923______________________________________________________

(J.Vektere, I.Gudele, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.aprīļa sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10.55

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību