Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 21

2006.gada 5.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

L.Mankovs

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

D.Pavļuts

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāte

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns
Valsts kontroles nodaļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

 Tiesību aktu projekti

 

 1.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta noteikumu projektu
"Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumi""

TA-1212 ____________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeles priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam nedēļas laikā iesniegt priekšlikumus par jautājuma turpmāko virzību.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas
Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices
Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi"

VSS-395
TA-1396 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Ārlietu ministriju un vienoties par noteikumu projektā paredzēto regulējumu. Saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294
"Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas
atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

VSS-1789
TA-142 ____________________________________

(J.Lagzdons, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka Vides ministrijai jāsagatavo un līdz 2006.gada 1.decembrim jāiesniedz Ministru kabinetā tiesību akta projekts par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai". Noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu ieguldīšanu
valsts akciju sabiedrības "Latgales ceļi" pamatkapitālā"

VSS-1916
TA-1120 ____________________________________

(A.Bauers, K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, un precizēto paskaidrojuma rakstu un eksperta atzinumu par pamatkapitālā ieguldāmo zemesgabalu vērtību iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"

VSS-1570
TA-3318 ____________________________________

(S.Plūmiņa, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 3.punktā minēto;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

VSS-255
TA-1247 ____________________________________

(R.Vesere, I.Feldmane, B.Otersons, R.Vējonis, M.Kučinskis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Ekonomikas ministriju (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju) un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" (TA-1248).

 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-256
TA-1248 ____________________________________

(R.Vesere, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Ekonomikas ministriju (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju);
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojekti "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā" (TA-1247).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-1433 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā Nr.108 "Par atsevišķu Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-1432 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Zinātnisko institūciju darba efektivitātes vērtēšanas kritēji"

TA-1484 ____________________________________

(M.Bundule, G.Bērziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 2.punkta redakciju ar Zemkopības ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Ziņojums par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā

TA-281 ____________________________________

(O.Barānovs, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.
Valsts kancelejai ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Tautsaimniecības vienotās stratēģijas rīcības plāna projektu
(TA-276).
 
12.§
Tautsaimniecības vienotās stratēģijas rīcības plāna projekts

TA-276 ____________________________________

(O.Barānovs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un rīcības plāna projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīcības plāna projekta 28.punkta redakciju ar Vides ministriju;
2.2. rīkojuma projektu un saskaņoto rīcības plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai rīcības plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar ziņojumu par progresu Tautsaimniecības vienotās stratēģijas īstenošanā (TA-281).
 
13.§
Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu projekts
2006.-2013.gadam

TA-1497 ____________________________________

(M.Bundule, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģijas projektu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības stratēģijas apstiprināšanas Saeimā un valsts budžeta līdzekļu noteikšanas zinātniskajai darbībai izvērtēt nepieciešamību attiecīgi precizēt pamatnostādņu projektu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētās informācijas saņemšanas.

 
14.§
Koncepcijas projekts par centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldību

VSS-289
TA-1407 ____________________________________

(A.Zabašta, R.Bergmanis, I.Gudele, A.Kalvītis)

2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Valsts informācijas sistēmu likumā. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 
15.§
Koncepcijas projekts par ikgadējo valsts nodevu par radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanas tiesībām

VSS-1593
TA-1223 ____________________________________

(R.Bergmanis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

16.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta
sniegšanu projektiem EUREKA programmas ietvaros"

TA-1496______________________________________________________

(M.Bundule, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

17.§

 Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi terorisma draudu līmeņu
izsludināšanai un tiem atbilstošu drošības pasākumu plānošanai un īstenošanai"

TA-1320______________________________________________________

(J.Leitietis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, informatīvo ziņojumu noformēt koncepcijas projekta veidā un saskaņot to ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par 2006./2007.mācību
gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-1277______________________________________________________

(B.Rivža, A.Skrastiņš, G.Bērziņš, A.Baštiks, I.Zalpētere, A.Slakteris, A.Kalvītis)

 Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 7.3.apakšpunkta redakciju, paredzot, ka pavasara brīvdienas tiek organizētas no 2007.gada 30.marta līdz 2007.gada 5.aprīlim.
Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

19.§

Programmas projekts "Nacionālās un reģionālās
nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.–2013.gadam"

TA-1503______________________________________________________

(H.Demakova, A.Štokenbergs, D.Pavļuts, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta 4.punkta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;
2.2. papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju par izmaksu pamatojumu;
2.3. precizēto rīkojuma projektu, programmas projektu un paskaidrojuma rakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.20

 

 

Ministru prezidents A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane

Skatīt darba kārtību