Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 25

2006.gada 3.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Šneps

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Kukute

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

O.Kokāne

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente

-

A.Tomsone

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Plāna projekts "Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas
plāns 2007.-2013.gadam"

VSS-488
TA-1728 ____________________________________

(M.Roze, A.Lapiņš, I.Gudele, O.Spurdziņš, B.Rivža, L.Straujuma, K.Pētersone, M.Kučinskis, U.Krievāns, O.Kokāne, G.Puķītis, E.Ektermane, G.Bērziņš, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto, pievienot plāna projektam kopsavilkumu;
2.2. papildināt rīkojuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai sagatavot ietekmes uz vidi izvērtējumu;
2.3. sagatavot salīdzinošu informāciju par minerālmēslu cenām Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs ar attiecīgu pamatojumu atšķirību gadījumā;
2.4. precizēto rīkojuma projektu, plāna projektu, kopsavilkumu un šī protokolēmuma 2.3.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Odiņi", Variešu pagastā, Jēkabpils rajonā pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-632
TA-1766 ____________________________________

(L.Straujuma, E.Ektermane, R.Rācene, G.Bērziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu atlīdzību apmēra novērtēšanai un atlīdzību izmaksai"

VSS-311
TA-1279 ____________________________________

(V.Buša, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju, ka Privatizācijas aģentūras finanšu līdzekļi, kas iekasējami saskaņā ar pašlaik spēkā esošo likumdošanu, nevar nodrošināt visus normatīvajos un tiesību aktos noteiktos maksājumus, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides ministrijai iesniegt ar Ekonomikas ministriju saskaņotu priekšlikumu par tiesību akta projekta turpmāko virzību.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences), un prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai, valsts nodevas apmērs par atļaujas (licences) saņemšanu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai un tās maksāšanas kārtība"

VSS-1913
TA-1197 ____________________________________

(K.Peters, J.Golubevs, A.Slakteris, G.Bērziņš, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju noteikumu projekta redakciju attiecībā uz transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecības licencēšanu;
2.2. noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas š.g. 10.jūlija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst.11:05

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību