Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 27

2006.gada 17.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivžate

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lakševics

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta
vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

P.Barons

 

Protokolē

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Ekonomikas ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

VSS-287
TA-1702 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Liepiņš, M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra sēdes protokola
Nr.5 54.§ "Par informatīvo ziņojumu par esošo situāciju un turpmāko gaitu Valsts
investīciju programmas plānošanā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1841 ____________________________________

(A.Liepiņš, M.Kučinskis, A.Štokenbergs, B.Rivža, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto ziņojumu, atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un protokollēmuma projekta 3.punkta 2.variantu.
Valsts kancelejai attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu. Precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
3.§
Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 71

TA-1854 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, un atbalstīt Labklājības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai ēku Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 (būves kadastra apzīmējums 1300 011 1102 001)".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"

VSS-1076
TA-2809 ____________________________________

(I.Pilmanis, E.Ektermane, P.Barons, G.Bērziņš, R.Vējonis, A.Pabriks, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Likumprojekta izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. izvērtēt priekšlikumu likumprojektā iestrādāt pamatprincipus kārtībai, kādā valsts sniedz palīdzību energoauditu veikšanai, kā arī ēku renovācijai vai rekonstrukcijai, veikt aprēķinus, lai noteiktu potenciālās izmaksas patērētājam, kā arī izvērtēt priekšlikumu likumprojektā iestrādāt prasības licencētam komersantam, kurš veiks energoauditu, un pamatprincipus kārtībai, kādā tiks veikta energoauditora sertifikācija;
2.2. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu un šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētos aprēķinus iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku
izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju"

VSS-562
TA-1880 ____________________________________

(M.Gorodcovs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Rīgā, Bukultu ielā, pārdošanu"

TA-905 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā satiksmes ministra K.Petera priekšlikumu, rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.

 
7.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas
noteikumi par vilcienu kustības un manevru darbu"

VSS-487
TA-1430 ____________________________________

 (J.Eiduks, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.148 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"" (TA-1418), noteikumu projektu "Šaursliežu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" (TA-1421) un noteikumu projektu "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi par dzelzceļa signalizāciju" (TA-1423).
 
8.§
Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības uzraudzības un
novēršanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība"

VSS-44
TA-1851 ____________________________________

 (I.Raugze, E.Ektermane, M.Bičevskis, I.Kukute, L.Liepa, M.Kučinskis, I.Gudele, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto, un saskaņot noteikumu projekta 7.punkta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 17.§)
"Noteikumu projekts "Noteikumi par koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem"" izpildi

VSS-590
TA-1721 ____________________________________

(B.Rivža, A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres B.Rivžas sniegto ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Papildus iekļautie jautājumi

10.§
Koncepcijas projekts "Par pasākumiem, kas veicami, lai Jēkabpilī novērstu
pēc Pļaviņu HES un tās ūdenskrātuves izveides radušos plūdu draudus"

VSS-1368
TA-271 ____________________________________

 (I.Bruņenieks, R.Vējonis, M.Kučinskis, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta 2.punktu ar Vides ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra sēdes protokollēmumā
(prot. Nr.63, 28.§) "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.23, 44.§) "Par bērna uzvārda noteikšanu, ja vienam vai abiem bērna vecākiem
ir ārvalsts pilsonība"" noteiktā uzdevuma izpildi"

TA-1747 ____________________________________

 (E.Šķibele, B.Rivža, A.Pabriks, M.Bičevskis, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst.11.00 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību