Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 31

2006.gada 14.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Finanšu ministrs

 -

O.Spurdziņš


Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Židkovs

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietā - departamenta vadītājs

-

A.Zabašta

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas
plānošanas un koordinācijas lietās

-

U.Klapkalne

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


R.Zīle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

1.§

 Par Ministru kabineta komitejas 2006.gada 7.augusta sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.30 4.§) "Koncepcijas projekts par stratēģiskās plānošanas un vidēja
termiņa budžeta plānošanas ieviešanu valsts pārvaldē"

TA-1842______________________________________________________

(O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

 Ministru kabineta komitejas 2006.gada 7.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.30 4.§) "Koncepcijas projekts par stratēģiskās plānošanas un vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanu valsts pārvaldē" negrozīt.

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

2.§

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās
operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projekts

VSS-686
TA-2146 ____________________________________

(A.Ūbelis, H.Demakova, S.Zvidriņa, B.Rivža, M.Bundule, E.Grēns, R.Aleksejenko, I.Kalniņš, A.Štokenbergs, D.Ozola,. G.Puķītis, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta 5.punktu, paredzot, ka Finanšu ministrija sadarbojas arī ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.2. kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Ekonomikas ministriju vienoties par programmas projekta formulējumiem saistībā ar lietišķajiem pētījumiem;
2.3. precizēt programmas projektu, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Vides ministrijas izteiktos priekšlikumus;
2.4. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai, sagatavojot 2007.gada Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2006.gada domstarpību un vienošanās protokolu un grozījumu ikgadējos sarunu protokolos, paredzēt, ka Finanšu ministrijai operacionālo programmu finanšu plāni un ieviešanas mehānismi jāsaskaņo ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.5. precizēto rīkojuma projektu, programmas projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.augusta sēdē.
 
3.§
Koncepcijas projekts par piedziņas sistēmu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā

VSS-1832
TA-1904 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā bērnu un ģimenes lietu ministra A.Baštika š.g. 11.augusta vēstulē Nr.1-1/4423 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz Ministru kabineta komitejas š.g. 21.augusta sēdi.
 

Tiesību aktu projekti

4.§

Rīkojuma projekts
"Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-2194 ____________________________________

(K.Lore, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.208 "Par nekustamā īpašuma Rīgā un Jūrmalā saglabāšanu valsts īpašumā"" (TA-1733) un rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta rīkojumā Nr.425 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības gatvē 333"" (TA-1735).

 
5.§
Noteikumu projekts
"Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumi"

VSS-977
TA-2377 (2005) ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeles š.g. 11.augusta vēstulē Nr.1-2/32 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz Ministru kabineta komitejas š.g. 28.augusta sēdi.
 

Papildus iekļautais jautājums

6.§

Operacionālās programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumu" projekts

VSS-687
TA-2071 ____________________________________

(A.Ūbelis, K.Peters, A.Židkovs, G.Bērziņš, G.Grīnvalds, L.Medin, M.Lučinskis, A.Jaunsleinis, R.Aleksejenko, A.Štokenbergs, A.Bergmanis, A.Zabašta, I.Gudele, J.Lelis, V.Plešs, B.Rivža, S.Zvidriņa, S.Šķiltere, A.Kalvītis, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. visā programmas projekta tekstā aizstāt vārdus "tranzīta maršruti" ar vārdiem "tranzīta ielas", kā arī atkārtoti izvērtēt Satiksmes ministrijas
š.g. 2.jūnija atzinuma 11.punktu;
2.2. programmas projektā paredzēt, ka tiek atbalstīts priekšlikums skolu tīkla optimizācijas atbalstam;
2.3. precizēt programmas projektu, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas un Rīgas domes izteiktos priekšlikumus;
2.4. kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot izvērstu informāciju par 2.šķiras autoceļu iekļaušanu programmas projektā, konkrēti norādot izvēles pamatojumu, kuri un kādi ceļi tiktu iekļauti, kā arī paredzamā remonta izmaksu izvērtējumu un ekonomisko pamatojumu;
2.5. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai, sagatavojot 2007.gada Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2006.gada domstarpību un vienošanās protokolu un grozījumu ikgadējos sarunu protokolos, paredzēt, ka Finanšu ministrijai operacionālo programmu finanšu plāni un ieviešanas mehānismi jāsaskaņo ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.6. precizēto rīkojuma projektu, programmas projektu, sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un šī protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.augusta sēdē.
 

Ministru kabineta noteikumi izdošanai
Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

VSS-583
TA-2104 ____________________________________

(I.Kaupe, N.Freivalds, K.Peters, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.augusta sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 

Sēdi slēdz plkst.11:55

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Finanšu ministrs
O.Spurdziņš 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību