Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 12

2007.gada 26.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst. 10:10

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(141.saraksts)"

VSS-98
TA-545 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumā Nr.646 "Par valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra"""
(TA-713).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumā
Nr.646 "Par valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra"""

TA-713 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (141.saraksts)" (TA-545).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā,
Mārupes ielā 19, nodošanu privatizācijai"

TA-731 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju"

VSS-274
TA-685 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Likums par patvērumu Latvijas Republikā"

VSS-1290
TA-25 ____________________________________

(J.Citskovskis, E.Ektermane, I.Nikuļceva, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, saskaņot 14. un 18.panta redakciju ar Tieslietu ministriju, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto un saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts arhīvu
sistēmas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1685
TA-557 ____________________________________

(V.Štāls, E.Ektermane, S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Kultūras ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot (protokollēmumā paredzot konkrētu uzdevuma termiņu) attiecīgus grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" un likumā "Par arhīviem" (Arhīvu likumprojektā). Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi turpmākie zemes
īpašumu apmēru ierobežojumi, un publicējamie zemes īpašumu rādītāji"

VSS-924
TA-3478 ____________________________________

(V.Jarkina, K.Kinča, M.Roze, A.Pabriks, A.Štokenbergs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija ir izvērtējusi zemkopības ministra izteiktos komentārus par likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 31.pantu un par likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 23.pantu un konstatējusi, ka papildu grozījumi nav nepieciešami.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.20

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību