Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.14

2007.gada 16.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

 Ministru prezidenta vietā – aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-812 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)
1. Ņemot vērā ekonomikas ministra J.Stroda priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu atkārtotai saskaņošanai ar Tieslietu ministriju.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņoto likumprojektu līdz š.g. 20.aprīļa plkst.12.00 iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Komerclikumā"

TA-811 ____________________________________

(U.Sarma, A.Slakteris)

1. Ņemot vērā ekonomikas ministra J.Stroda priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu atkārtotai saskaņošanai ar Tieslietu ministriju.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņoto likumprojektu līdz š.g. 20.aprīļa plkst.12.00 iesniegt Valsts kancelejā.

 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"
enerģētikas politikai paredzētās apropriācijas summas sadalījuma kārtību"

VSS-162
TA-840 ____________________________________

(U.Sarma, A.Slakteris)
1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 14.aprīļa vēstulē Nr.1-4988 minēto, iesniegto noteikumu projektu neskatīt.
2. Valsts kancelejai iesniegto noteikumu projektu noņemt no kontroles.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades,
apmaiņas un izmantošanas kārtību"

VSS-472
TA-1682 (2005) ____________________________________

(A.Slakteris)
Ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 12.aprīļa vēstulē Nr.9-13/464 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas
tiesības un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu"

VSS-1224
TA-2905 ____________________________________

(I.Burmistrovs, A.Slakteris)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos
Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem,
kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""

VSS-1809
TA-763 ____________________________________

(I.Kaupe, A.Štokenbergs, A.Šlesers, A.Slakteris)
1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot informāciju par pasaules pieredzi reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanai gar ceļiem, kā arī izvērtējumu par noteikumu projektā iekļautā regulējuma ietekmi uz satiksmes drošību, ņemot vērā Konvencijas par ceļu satiksmi 4.punkta d) apakšpunktu - saskaņā ar kuru ir aizliegts izvietot plakātus, afišas un izvietot objektus, kas var novērst autovadītāju uzmanību, tādējādi pasliktinot satiksmes drošību. Apkopoto informāciju līdz š.g. 20.aprīļa plkst.12.00 iesniegt Valsts kancelejā.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos
Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1376
TA-310 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15

Ministru prezidenta vietā –
aizsardzības ministrs 
A.Slakteris

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību