Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

Informējam, ka kārtējā Ministru kabineta komitejas sēde notiks š.g. 7.maijā plkst.10:00 
 

 

Rīgā

Nr. 15

2007.gada 23.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību
aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Par Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programmas projektu
2007.-2011.gadam

VSS-1276
TA-878 ____________________________________

(V.Bisters, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. aktualizēt programmas projektu, norādot tikai spēkā esošus tiesību aktus;
2.2. rīkojuma projektu un aktualizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos
Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem,
kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""

VSS-1809
TA-763 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 19.aprīļa vēstulē Nr.01-10/83 minēto, noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 7.maija sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-812 ____________________________________

(U.Sarma, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Komerclikumā"

TA-811 ____________________________________

(U.Sarma, O.Spurdziņš)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 20.aprīļa vēstulē Nr.1-5283 minēto, likumprojektu komitejas sēdē neskatīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā
atbildības apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un
veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"

VSS-472
TA-1682 (2005) ____________________________________

(D.Aleksandrova, I.Godmanis, B.Gribuste, A.Straume, J.Rītiņš, I.Gudele, A.Pabriks, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru izvērtēt paredzēto maksas apmēru par vienu elektronisko pieprasījumu no Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmām, kā arī sagatavot informāciju par citu Eiropas Savienības valstu pieredzi jautājumā par to, vai minētais pakalpojums ir bezmaksas vai maksas (tai skaitā tā cena);
2.2. atkārtoti saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu ar Iekšlietu ministriju;
2.3. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Iekšlietu ministrijas sagatavoto noteikumu projektu "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"
(VSS-534).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-596 ____________________________________

(J.Brazovskis, M.Bičevskis, I.Gailīte, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Finanšu ministrijai līdz 2008.gada 1.janvārim izstrādāt risinājumu attiecībā uz Latvijas Centrālā depozitārija izdoto normatīvo aktu saistošo raksturu indivīdiem.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Par protokollēmuma projektu "Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.62 31.§) "Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem nelegālās un
nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai" izpildi"

TA-683 ____________________________________

(A.Tiknuss, A.Groza, K.Bajārs, I.Godmanis, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Labklājības ministrijai nedēļas laikā iesniegt Finanšu ministrijā sagatavotos priekšlikumus grozījumiem Publisko iepirkumu likumā.
3. Finanšu ministrijai izvērtēt Labklājības ministrijas sagatavotos priekšlikumus, un, ja nepieciešams, ņemt tos vērā, gatavojot grozījumus Publisko iepirkumu likumā.

 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem
saistītie  izdevumi""

VSS-279
TA-877 ____________________________________

(I.Stepanova, E.Korčagins, A.Šlesers, B.Rivža, P.Krīgers, M.Roze, I.Gudele, M.Bičevskis, A.Straume, O.Spurdziņš)

1. Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pēc tā izskatīšanas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē.
 
9.§
Informatīvais ziņojums par nepieciešamību izstrādāt grozījumus tiesību aktos,
kas regulē ieslodzīto balsošanas tiesības un to procesuālo nodrošinājumu

TA-555 ____________________________________

(S.Mertena, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs
O.Spurdziņš

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību