Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.21

2007.gada 11.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūas ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks

-

A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts par direktīvu pārņemšanas tiesiskā mehānisma uzlabošanu

TA-547 ____________________________________

(I.Nikuļceva, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projektā piedāvāto 1. un 3.risinājuma variantu redakcijas, novēršot to savstarpēji izslēdzošo saturu, un saskaņot ar Ārlietu ministriju;
2.2. rīkojuma projektu un saskaņoto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas
veicināšanas programmas projekts 2007.-2013.gadam

VSS-516
TA-1474 ____________________________________

(J.Strods, A.Matīss, V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, kā arī sagatavot atsevišķu rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 29.janvāra rīkojumā Nr.61 "Par Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības politikas pamatnostādnēm", ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto. Precizēto rīkojuma projektu un sagatavoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokolllēmuma 2.punktā minēto rīkojuma projektu saņemšanas.
 

 Tiesību aktu projekti

3.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts akciju sabiedrības
"Valsts informācijas tīkla aģentūra" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai" (102.saraksts)

VSS-1451
TA-1494 ____________________________________

(K.Lore, R.Bergmanis, G.Bērziņš, A.Štokenbergs, A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Konceptuāli atbalstīt satiksmes ministra priekšlikumu atteikt valstij piederošo valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai.
3. Satiksmes ministrijai sagatavoto rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai precizēt atbilstoši darba grupas sēdē (izveidota ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu") lemtajam un iesniegt to atkārtotai izskatīšanai darba grupā.
4. Ekonomikas ministrijai pēc Satiksmes ministrijas sagatavotā rīkojuma projekta par privatizācijas atteikumu izskatīšanas darba grupā iesniegt priekšlikumus par rīkojuma projekta "Par valstij piederošo valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai" (102.saraksts) (TA-1494) turpmāko virzību.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts akciju sabiedrības
"Ceļu inženieri" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai" (106.saraksts)

VSS-1688
TA-1506 ____________________________________

 (K.Lore, A.Šlesers, A.Židkovs, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta redakciju ar Satiksmes ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-1347 ____________________________________

 (U.Sarma, A.Kalvītis)
Iesniegto likumprojektu izskatīt nākamajā komitejas sēdē.

 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā"

TA-1540 ____________________________________

 (A.Kovaļevska, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā minēto. Precizēto likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.jūnija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1545), likumprojektu "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-1543), likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" (TA-1546) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"" (TA-1544).

 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā"

TA-1545 ____________________________________

 (A.Kovaļevska, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā minēto. Precizēto likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.jūnija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Tiesībsarga likumā" (TA-1540), likumprojektu "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-1543), likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" (TA-1546) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"" (TA-1544).

 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1543 ____________________________________

(A.Kovaļevska, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā minēto. Precizēto likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.jūnija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Tiesībsarga likumā" (TA-1540), likumprojektu "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1545), likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" (TA-1546) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"" (TA-1544).
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"

TA-1546 ____________________________________

(A.Kovaļevska, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā minēto. Precizēto likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.jūnija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Tiesībsarga likumā" (TA-1540), likumprojektu "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1545), likumprojektu "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-1543) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"" (TA-1544).

 
10.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-1544 ____________________________________

 (A.Kovaļevska, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumā minēto. Precizēto likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.jūnija sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Tiesībsarga likumā" (TA-1540), likumprojektu "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā" (TA-1545), likumprojektu "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-1543) un likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" (TA-1546).
 

Sēdi slēdz plkst. 10:35

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību