Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.22

2007.gada 18.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre


-


D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts par migrācijas politiku
nodarbinātības kontekstā

VSS-52
TA-1191 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, G.Bērziņš, O.Kastēns, N.Broks, H.Demakova, N.Penke, A.Šlesers, E.Ektermane, M.Eglītis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Jautājumu par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai lemt Ministru kabineta sēdē.
3. Iekšlietu ministrijai:
3.1. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
3.2. svītrot no kopsavilkuma un koncepcijas projekta uzdevumu Nodarbinātības valsts aģentūrai veikt pasākumus, kas popularizētu Latvijas darba tirgu citu Eiropas Savienības dalībvalstu vidū, lai darba tirgum piesaistītu vairāk Savienības pilsoņu un Eiropas Kopienas pastāvīgo iedzīvotāju;
3.3. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna
projekts 2007.gadam

VSS-202
TA-1566 ____________________________________

(A.Andriksone, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un rīcības plāna projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un rīcības plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(117.saraksts)

VSS-1691
TA-1578 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un iesniegto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta
š.g. 19.jūnija sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(126.saraksts)

VSS-1730
TA-1580 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un iesniegto rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.jūnija sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-1347 ____________________________________

(A.Kalvītis)
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 13.jūnija vēstulē Nr.1-7820 minēto, likumprojekta izskatīšanu atlikt līdz tā atkārtotai saskaņošanai ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību
atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām
nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai"

VSS-319
TA-1371 ____________________________________

(M.Roze, I.Runča, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:35

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību