Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 26

2007.gada 16.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs


-


A.Slakteris

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
ministra padomnieks

-

S.Seņkāns

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre

-

B.Broka

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja vietnieks

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

-

E.Karnītis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Pierīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts
2007.-2013.gadam

VSS-1647
TA-1753 ____________________________________

(I.Doniņa, I.Godmanis, A.Pabriks, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Vides ministrijai līdz š.g. 10.augustam atbilstoši Vides ministrijas
š.g. 12.jūlija vēstulē Nr.2.4.-05/3203 minētajam iesniegt Valsts kancelejā Rīgas un Ogres rajona pašvaldību viedokļus par plāna projektu.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto pašvaldību viedokļu saņemšanas rīkojuma projektu un plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Labklājības ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam (aktualizēta 2008.-2010.gadam)

VSS-409
TA-1658 ____________________________________

(D.Jakaite, I.Zalpētere, O.Spurdziņš, A.Baštiks, D.Staķe, A.Šlesers, A.Pabriks, M.Bičevskis, I.Godmanis, I.Alliks, B.Rivža, A.Slakteris)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot stratēģijas projektu ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju;
2.2. izvērtēt ārlietu ministra A.Pabrika priekšlikumus stratēģijas projektā paredzēt kā atbalsta pasākumu ģimenēm ar bērniem nepilnas darba slodzes piemērošanu strādājošiem vecākiem un, ņemot vērā lielo šķirto laulību skaitu, paredzēt pasākumus bērnu sociālās aprūpes iestāžu darbības uzlabošanai;
2.3. saskaņoto un precizēto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Par nekustamo īpašumu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41a

TA-1834 ____________________________________

(K.Lore, A.Slakteris)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41a, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41a".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A, nodošanu privatizācijai" un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Augusta Deglava ielā 41a" sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.jūlija sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

VSS-743
TA-1835 ____________________________________

(M.Eglītis, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.jūlija sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-457
TA-2143 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

1. Ņemot vērā tieslietu ministra prombūtni, iesniegtā likumprojekta izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atkārtoti izvērtēt priekšlikumu likumprojektu virzīt pēc Tieslietu ministrijas iesniegtā likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" (TA-2382) atbalstīšanas Ministru kabinetā;
2.2. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.3. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai komitejas sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Atlīdzības par publisko patapinājumu
aprēķināšanas, izmaksāšanas un sadales kārtība"

VSS-690
TA-1824 ____________________________________

(G.Jēkabsons, S.Zvidriņa, A.Štokenbergs, H.Demakova, A.Slakteris)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:50

Ministru prezidenta vietā -
aizsardzības ministrs
A.Slakteris

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību