Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 37

2007.gada 1.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10:20

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Aizsardzības ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam
(aktualizēts 2008.-2010.gadam)

VSS-761
TA-2390 ____________________________________

(M.Bricis, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Aktualizētais Tieslietu ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-947
TA-2450 ____________________________________

(G.Kauliņš, I.Zalpētere, A.Pabriks, H.Demakova, A.Baštiks, G.Bērziņš, N.Broks, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt stratēģijas projekta 1.3.4.4.sadaļas 1.punktā minētās koncepcijas nosaukumu, ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 110.pantu;
2.2. rīkojuma projektu un stratēģijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci"

VSS-689
TA-1977 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta š.g. 28.septembra vēstulē Nr.04-01.01.2/1258 minēto, noteikumu projektu izskatīt komitejas š.g. 8.oktobra sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums"

VSS-688
TA-1979 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta š.g. 28.septembra vēstulē Nr.04-01.01.2/1258 minēto, noteikumu projektu izskatīt komitejas š.g. 8.oktobra sēdē.

 
5.§
Par valsts īpašuma objekta Liepājā, Cietokšņa ielā 4

TA-2531 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)


1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Liepājā, Cietokšņa ielā 4, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Liepājā, Cietokšņa ielā 4, un atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Liepājā, Cietokšņa ielā 4, kadastra Nr.17000310090".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.oktobra sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
(157.saraksts)

VSS-611
TA-2532 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.oktobra sēdē.

 

Papildus iekļautie jautājumi

7.§

Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu
un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība"

VSS-1112
TA-2582 ____________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.oktobra sēdē.

 
8.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta
pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"

VSS-1107
TA-2584 ____________________________________

(A.Ļublins, A.Štokenbergs, U.Rudziks, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta
š.g. 2.oktobra sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"

VSS-1108
TA-2585 ____________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.oktobra sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti
sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā"

VSS-1110
TA-2586 ____________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.oktobra sēdē.
 
11.§
Noteikumu projekts "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības,
rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība"

VSS-1111
TA-2587 ____________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.oktobra sēdē.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos"

VSS-1109
TA-2589 ____________________________________

(A.Ļublins, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.oktobra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:40

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību