Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 38

2007.gada 8.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Plama-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.9.35

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības
stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam (aktualizēts 2008.-2010.gadam)

VSS-668
TA-2607 ____________________________________

(O.Magone, I.Gailīte, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam precizēt rīkojuma projektu un kopsavilkumu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto. Precizēto rīkojuma projektu un kopsavilkumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā precizētā rīkojuma projekta un kopsavilkuma saņemšanas.
 
2.§
Koncepcijas projekts par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā

VSS-52
TA-1191 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, I.Gailīte, G.Bērziņš, N.Broks, K.Gerhards, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 9.punktu. Precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Informatīvais ziņojums par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba
meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā

TA-2338 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

Ņemot vērā īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās priekšlikumu, informatīvā ziņojuma izskatīšanu atlikt līdz tā atkārtotai saskaņošanai ar Labklājības ministriju un ziņojuma izstrādes darba grupu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašu uzdevumu
ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci"

VSS-689
TA-1977 ____________________________________

(I.Liepa, A.Štokenbergs, S.Baltiņa, O.Kastēns, D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.2. atkārtoti izvērtēt Labklājības ministrijas iebildumus un, ja nepieciešams, precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums" (TA-1979).
 
5.§
Noteikumu projekts "Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums"

VSS-688
TA-1979 ____________________________________

(I.Liepa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.2. atkārtoti izvērtēt Labklājības ministrijas iebildumus un, ja nepieciešams, precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci" (TA-1977).
 
6.§
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču
izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība, valsts nodevas likme par tās
saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumi un to uzraudzības kārtība"

VSS-388
TA-1208 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai visā noteikumu projekta tekstā svītrot vārdu "tipveida". Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Zemes lietotājiem īpaši aizsargājamo nemedījamo
sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarīto postījumu aprēķināšanas kārtība"

VSS-715
TA-1914 ____________________________________

(I.Mendziņa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Informatīvais ziņojums par neizlietoto medikamentu savākšanas iespējām no iedzīvotājiem

VSS-671
TA-2007 ____________________________________

(J.Bundulis, I.Gailīte, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju.
2. Veselības ministrijai:
2.1. ņemot vērā, ka ziņojumā ietverti dažādi risinājumi turpmākajai rīcībai, projekts atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" 2.5.apakšnodaļā noteiktajam pārstrādājams koncepcijas projekta veidā;
2.2. izstrādāto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, atsaka vai anulē un lieto stratēģiskas
nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"

VSS-848
TA-29 ____________________________________

(N.Penke, I.Gailīte, A.Straume, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 43.punktu. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Iekšlietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu "Iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču, munīcijas un sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm izsniegšanas noteikumi" (VSS-1255) kā Ministru kabineta lietu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:15

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību