Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 42

2007.gada 5.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Šneps

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

G.Mačs

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Pamatnostādņu projekts valsts 2.šķiras autoceļu
sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam

VSS-164
TA-2755 ____________________________________

(I.Kaupe, B.Pētersone, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. papildināt pamatnostādņu projektu ar kritērijiem, balstoties uz kuriem tiek pieņemts lēmums par novadu atbalstam sakārtojamiem valsts 2.šķiras autoceļiem;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par III kategorijas pagaidu dzelzceļa pārbrauktuves
ierīkošanu pāri dzelzceļa līnijai Aizkraukle - Koknese"

VSS-1148
TA-2712 ____________________________________

(J.Eiduks, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā:
1.1. kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu sagatavot normatīvā akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 1998.gada 1.novembra noteikumos Nr.392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi", paredzot iekļaut gadījumus, kad drīkst ierīkot pagaidu dzelzceļa pārbrauktuves;
1.2. sagatavoto noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
1.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam iesniegto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par III kategorijas dzelzceļa
pārbrauktuves ierīkošanu Liepājā"

VSS-1220
TA-2714 ____________________________________

(J.Eiduks, O.Spurdziņš)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokola 2.paragrāfā minētajiem normatīvo aktu projektiem.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti
sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā"

VSS-1110
TA-2586 ____________________________________

(A.Ļublins, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanas un izmantošanas kārtība"

VSS-1108
TA-2585 ____________________________________

(A.Ļublins, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

6.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-720
TA-2583 ____________________________________

(V.Jarkina, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2., 3., 4. un 5.punktā minēto;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Jūras kodeksā" (TA-2549).
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā"

VSS-722
TA-2549 ____________________________________

(V.Jarkina, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši sēdē lemtajam un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-2583).
 
8.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesionālās izglītības
 administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-696
TA-1950 ____________________________________

(I.Brante, E.Ektermane, B.Rivža, O.Spurdziņš)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, lai novērstu situāciju, kad par iestādes nolikumā paredzētajām iestādes pamatfunkcijām būtu iespējams iekasēt maksu, un saskaņot to ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu; 2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:25

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
O.Spurdziņš

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību