Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 1

2008.gada 2.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās


-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas parlamentārais sekretārs

-

G.Gūtmanis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Bankas pārvaldes vadītāja vietnieks

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras prokurors

-

J.Pēda

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.05

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Ministru kabineta pārstāvības Satversmes tiesā koncepcijas projekts

VSS-1413
TA-3422 ____________________________________

(I.Garā, I.Bite-Perceva, M.Bičevskis, G.Bērziņš, E.Ektermane, I.Nikuļceva, A.Slakteris, B.Pētersone, M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. aktualizēt rīkojuma projekta 2.punktā minētos termiņus;
2.2. precizēt rīkojuma projekta 4.punktu un koncepcijas projektu, paredzot, ka papildu amata vietas Tieslietu ministrijā Ministru kabineta atbildes rakstu sagatavošanai un pārstāvēšanai Satversmes tiesā netiek veidotas;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Nams - FM"

VSS-1521
TA-3388 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nams - FM" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (131.saraksts)".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Nams - FM", un atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Nams - FM"".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Likumā par ostām"

TA-2865 ____________________________________

(A.Maldups, A.Šlesers, M.Segliņš, V.Veldre, R.Vējonis, N.Broks, I.Godmanis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. lai noteiktu vienotu kārtību ostu valžu locekļu atlīdzības noteikšanai, likumprojektā iekļaut normas, kas paredz:
2.1.1. ka lēmumu par ostas valdes locekļu atlīdzības konkrēto apmēru pieņem attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos kritērijus ostas valžu locekļu atalgojuma apmēram;
2.1.2. deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kritērijus ostas valdes locekļu atlīdzības atalgojuma apmēram;
2.1.3. ka lemjot par Ministru kabineta ieceltā ostas valdes locekļa atlīdzības apmēru, lēmuma projekts saskaņojams ar attiecīgo ministru;
2.2. pārstrādāto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ostu padomes sēdē;
2.3. precizēto likumprojektu, pievienojot tam Ostu padomes sēdes lēmumu, iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

VSS-334
TA-2653 ____________________________________

(G.Melkins, J.Golubevs, M.Roze, A.Slakteris, I.Godmanis)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:55


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību