Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 5

2008.gada 28.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs


-


A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Brāle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Informatīvais ziņojums par darbdienu pārcelšanu

TA-99 ____________________________________

(A.Matīss, I.Tāre, K.Gerhards, V.Veldre, N.Broks, M.Roze, I.Godmanis)

1. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Labklājības ministriju papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par darbdienu pārcelšanas ietekmi uz tautsaimniecību un valsts budžeta ieņēmumiem (tai skaitā par pēdējiem gadiem), kā arī iedzīvotāju sociālajām un ekonomiskajām interesēm;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
2.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Aspazijas bulvārī 20

TA-160 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, un atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Aspazijas bulvārī 20".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos
Nr.688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm,
kas ir aukstuma aģenti""

VSS-333
TA-2429 ____________________________________

(A.Plāte, M.Ziemelis, R.Vējonis, M.Segliņš, A.Straume, K.Gerhards, I.Godmanis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Vides ministrijai:
2.1. kopīgi ar Iekšlietu ministriju rast risinājumu noteikumu projekta 11. un 12.punktā minēto funkciju nodrošināšanai, kā vienu no variantiem izvērtējot iespēju šīs funkcijas uzticēt personām, kas uzstāda ugunsdrošības sistēmas, kurās tiek izmantotas fluorētas siltumnīcefekta gāzes, un attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta komitejas š.g. 4.februāra sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai
un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""

VSS-1426
TA-3300 ____________________________________

(A.Briņķe, M.Roze, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:40


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību