Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 9

2008.gada 3.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra
vietnieks


-


A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Latvijas Bankas pārvaldes vadītāja vietnieks

-

E.Kušners

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu
lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


-


I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.15

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Rīcības programmas projekts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu
2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2010.gadam

VSS-1047
TA-203 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un programmas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. papildināt programmas projektu ar informāciju par 2007.gadā veiktajiem uzdevumiem Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai;
2.3. programmas projektā iekļaut pamatojumu programmas īstenošanas finansējuma pieaugumam 2009.gadā;
2.4. precizēto rīkojuma projektu un programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīcības plāna projekts politikas pamatnostādņu "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas
2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts" īstenošanai 2008.-2009.gadam

VSS-1384
TA-124 ____________________________________

(S.Zvidriņa, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Kultūras ministrijai pārbaudīt plāna projektā norādītā finansējuma apmēru un, ja nepieciešams, iesniegt precizētu plāna projektu vai apliecinājumu, ka plāna projektā norādītais finansējums ir pareizs.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā Kultūras ministrijai dotā uzdevuma izpildes rīkojuma projektu un plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādņu projekts
2008.-2013.gadam

VSS-1048
TA-3541 ____________________________________

(R.Lūsis, A.Slakteris, R.Beinarovičs, J.Saulītis, I.Purne, J.Ieviņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. organizēt tikšanos ar vadošajiem Latvijas augstskolu pārstāvjiem, lai izvērtētu izstrādāto pamatnostādņu projektu un attiecīgi to precizētu;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Valsts aizsardzības koncepcijas projekts

VSS-1677
TA-314 ____________________________________

(A.Mačiņš, V.Veldre, H.Demakova, A.Slakteris, M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. papildināt koncepcijas projektu ar rīcības prioritāti, kas paredz sabiedrības patriotisko audzināšanu, un koncepcijas projektu saskaņot ar Kultūras ministriju;
2.2. sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā informatīvo ziņojumu par esošo līdzekļu izlietojumu militārajām vajadzībām, arī salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm;
2.3. rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, informatīvo ziņojumu - izskatīšanai Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā.
 

Tiesību aktu projekti

5.§

Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1B

TA-416 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1B, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1B, un atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai 588/1000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1B".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
 
6.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Maskavas ielā 168

TA-499 ____________________________________

(K.Lore, A.Dobrājs, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Maskavas ielā 168, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Maskavas ielā 168, un atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Maskavas
ielā 168".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par to Ministru kabineta rīkojumu izpildes gaitu, kuros paredzēta valsts nekustamā īpašuma maiņu starp valsti un pašvaldībām.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(176.saraksts)"

VSS-1292
TA-510 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts
zemesgabalu Liepājas rajona Sakas novadā, Sakas pagastā, "Nomales""

VSS-11
TA-519 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par vidēja termiņa budžeta mērķiem
un prioritārajiem attīstības virzieniem 2009.-2011.gadā"

TA-408 ____________________________________

(J.Šints, M.Segliņš, A.Slakteris, S.Zvidriņa, Ģ.Kadilis, R.Muciņš, G.Puķītis, A.Straume, A.Knabe, O.Kastēns, M.Roze, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. noformēt rīkojuma projekta 6.8.apakšpunktu kā atsevišķu punktu;
2.2. papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta piedāvātajā redakcijā;
2.3. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.marta sēdē.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1213
TA-110 ____________________________________

(I.Lūkina, I.Godmanis)

Likumprojekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana"

VSS-1349
TA-259 ____________________________________

(L.Sīka, N.Broks, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka avansa finansējumu līdz 50 % var saņemt tikai tie pretendenti, kas 6 mēnešu laikā spēj dokumentāri pamatot 80 % attiecināmo izmaksu;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši papildus saņemtajiem Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas priekšlikumiem;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 11:30


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietnieka tiesību aktu lietās vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību