Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 10

2008.gada 10.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šints

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Šnore

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka vietnieks

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts
pārvaldes attīstības un politikas koordinācijas lietās


-


B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda

VSS-1012
TA-9 ____________________________________

(L.Medina, M.Roze, J.Piešiņš, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts par nodokļu, nodevu un citu maksājumu atvieglojumu
sistēmas pilnveidošanu sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem

VSS-1328
TA-170 ____________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

1. Ņemot vērā labklājības ministres priekšlikumu, koncepcijas projekta izskatīšanu atlikt.
2. Labklājības ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par iesniegtā jautājuma turpmāko virzību.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Informatīvais ziņojums par pastāvošo praksi un kārtību, kādā tiek gatavoti tiesību
aktu projekti par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai, ja lēmuma
pieņemšanā par attiecīgo objektu jāņem vērā Aizsargjoslu likumā noteiktais

TA-470 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers, E.Zalāns, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto ziņojumu.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā ziņojuma kontroli.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(143.saraksts)"

VSS-995
TA-3436 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.marta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
zemesgabalu Jēkabpils rajona Krustpils pagastā "Eglāji""

VSS-179
TA-648 ____________________________________

(K.Lore, M.Roze, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.marta sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
zemesgabalu Jēkabpils rajona Krustpils pagastā "Irbenāji""

VSS-180
TA-649 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.marta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1213
TA-110 ____________________________________

(I.Lūkina, S.Mertena, G.Bērziņš, I.Feldmane, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju sagatavot informāciju ar piemēriem, kas pamatotu nepieciešamību soda piemērošanai komersantam par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Alkohola, narkotisko, psihotropo
vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība"

VSS-631
TA-2023 ____________________________________

(A.Dementjevs, E.Ektermane, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projekta 11. un 18.punktu ar atsauci uz Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.977 "Prasības mēraparātiem, ar kuriem nosaka alkohola koncentrāciju personas izelpotajā gaisā";
2.2. izvērtēt Veselības ministrijas š.g. 7.marta vēstulē Nr.S-01-13/1161 minēto un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:35


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību