Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 13

2008.gada 21.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Programmas vardarbības ģimenē mazināšanai
2008.-2011.gadam projekts

VSS-291
TA-948 ____________________________________

(V.Kleinbergs, I.Purne, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:
2.1. precizēt programmas projektu, neparedzot finansējumu bukletu izdošanai un jaunu veselības veicināšanas kabinetu izveidei, kā arī paredzēt, ka programma īstenojama ministrijas rīcībā esošās ierēdniecības/darbinieku cilvēkresursu ietvaros;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu projekts
2008.-2013.gadam

TA-806 ____________________________________

(D.Tirzīte, E.Ektermane, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 3.punktā minēto;
2.2. pamatnostādņu projektā ietverto finansiālā pamatojuma aprēķinu pamatnostādņu īstenošanai noformēt tabulas veidā, ņemot vērā sēdes laikā izteikto priekšlikumu;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas
pamatnostādņu projekts 2008.-2012.gadam

VSS-1060
TA-279 ____________________________________

(O.Zeile, H.Demakova, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Kultūras ministrijai triju dienu laikā iesniegt Tieslietu ministrijā priekšlikumus rīkojuma projekta papildināšanai ar jaunu punktu attiecībā uz Tieslietu ministrijas un Kultūras ministrijas turpmāko sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas jomā.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Kultūras ministrijas iesniegtajam priekšlikumam;
3.2. papildināt projektu ar informāciju par 2008.gadā ministrijām piešķirtā finansējuma apjomu pamatnostādņu īstenošanai;
3.3. precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Latvijas zvejas flotes piepūles sabalansēšanas
plāna projekts 2008.-2013.gadam

VSS-154
TA-811 ____________________________________

(M.Roze, A.Reinholds, M.Segliņš, N.Broks, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt plāna projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Tiesību aktu projekti

5.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(178.saraksts)"

VSS-1332
TA-972 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Konvencijas projekts par personu ar invaliditāti tiesībām

VSS-1122
TA-2733 (2007)  ____________________________________

(S.Baltiņa, I.Nikuļceva, J.Maršāns, R.Beinarovičs, H.Demakova, M.Riekstiņš, A.Slakteris, I.Purne, E.Ektermane, I.Godmanis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku līdz Labklājības ministrija kopīgi ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju izvērtēs un iesniegs Valsts kancelejā informāciju par iespējām veikt nepieciešamās atrunas, lai Latvija varētu parakstīt un ratificēt konvenciju.
2. Labklājības ministrijai izvērtēt ministriju un citu institūciju sniegto informāciju par veicamajiem pasākumiem personu ar invaliditāti atbalstam un to īstenošanai nepieciešamajiem finanšu resursiem un izvirzīt praktiski un reāli īstenojamu pasākumu kopumu, kuru īstenošanu no valsts budžeta līdzekļiem 2009.gadā varētu atbalstīt Ministru kabinets. Apkopoto pasākumu kopumu un to īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem 2009.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Papildus iekļautais jautājums

7.§

Valdības komunikācijas politikas pamatnostādņu projekts
2008.-2013.gadam

VSS-1856
TA-1112 ____________________________________

(I.Aile, H.Demakova, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot precīzi formulētus priekšlikumus trīs pētījumu veikšanai 2008.gadā par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem un valdības, valsts pārvaldes darba izvērtējumu. Sagatavotos priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai pēc priekšlikumu pētījumu tēmām sagatavošanas rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:05


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību