Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 14

2008.gada 28.aprīlī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

E.Rinkēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Kļava

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Ļublina

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

I.Leišavnieks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Meža monitoringa valsts programmas projekts 2008.gadam

VSS-1722
TA-244 ____________________________________

(V.Līdaka, R.Vējonis, M.Roze, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un programmas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Meža monitoringa veikšanas kārtība" (TA-213).
 
2.§
Koncepcijas projekts "Vienots universālā pakalpojuma
modelis sabiedrisko pakalpojumu nozarēm"

TA-36 ____________________________________

(E.Karnītis, A.Šlesers, A.Slakteris, N.Freivalds, I.Purne, J.Šints, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai ar Ministru prezidenta 2007.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.382 "Par darba grupu priekšlikumu izstrādei par vienotu universālā pakalpojuma finansēšanas modeli" izveidotās darba grupas vadītāja sniegto ziņojumu par izstrādāto koncepcijas projektu.
2. Atbalstīt priekšlikumu vienoto universālo pakalpojumu aprobēt kā pilotprojektu elektronisko sakaru nozarē.
3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar šī protokollēmuma 1.punktā minēto darba grupu mēneša laikā pārstrādāt koncepcijas projektu atbilstoši atbalstītajam priekšlikumam un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
zemesgabalu Ventspils rajona Ances pagastā"

VSS-494
TA-1117 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par daļu no neapbūvēta valsts zemesgabala "Jauniņģesalas"
Ogres rajona Ķeipenes pagastā, "Jauniņģesalas" nodošanu privatizācijai"

VSS-568
TA-1085 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2008./2009.mācību gada
un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

VSS-186
TA-684 ____________________________________

(A.Skrastiņš, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-3167 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, I.Eglītis, A.Slakteris, T.Koķe, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. svītrot likumprojekta 4.pantā ietverto 47.1 panta pirmās daļas 6. un 7.punktu un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;
2.3. papildināt anotāciju ar informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs strādājošo vidējo darba stāžu un kadru mainību.
3. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija papildinās Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka uz esošo institūciju bāzes tiek izveidota vienotā ārstniecības iestāde, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un kura pārņem no līgumattiecībās ar Veselības obligātas apdrošināšanas valsts aģentūru esošajām ārstniecības iestādēm neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas funkciju un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņos ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
4. Veselības ministrijai saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

7.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncesijas piešķiršanas nosacījumos par tiesībām sniegt
ēdināšanas pakalpojumus Nacionālo bruņoto spēku personālam un izmantot Nacionālo
bruņoto spēku ēdināšanas bloku"

VSS-1678
TA-3452 ____________________________________

(G.Keiša, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:45


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību