Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 16

2008.gada 19.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu
izpildītājs


-


D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta juriskonsulte

-

N.Dubina

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu
zemesgabalu Valkas rajona Valkas pagastā, "Valsts brīvā zeme (Bērzezers - 2)""

VSS-605
TA-1325 ____________________________________

(D.Zepa, I.Godmanis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu
zemesgabalu Valkas rajona Valkas pagastā, "Valsts brīvā zeme (Bērzezers - 1)""

VSS-604
TA-1332 ____________________________________

(D.Zepa, I.Godmanis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa
jautājumu risināšanai""

VSS-1789
TA-344 ____________________________________

(I.Oša, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt informatīvo aprakstu par būvniecības izmaksām Latvijā ar rādītājiem par 2008.gada 1.ceturksni. Precizēto aprakstu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā apraksta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Informatīvais ziņojums par finanšu līdzekļu izlietojumu valsts nozīmes
pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšanai

VSS-23
TA-1129 ____________________________________

(L.Medina, A.Aglonietis, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto ziņojumu un neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. izvērtēt priekšlikumu Aglonas bazilikas kompleksa būvju apsardzes valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā norises nodrošināšanai piesaistīt Valsts policiju un saskaņot ar Iekšlietu ministriju jautājumu par minētā pakalpojuma izmaksām;
2.2. saskaņot ar Iekšlietu ministriju jautājumu par energonodrošinājuma iespējām Aglonas bazilikas kompleksā un minētā pakalpojuma izmaksām;
2.3. precizēt jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu apmēru atbilstoši ar Iekšlietu ministriju saskaņotajām šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu izmaksām;
2.4. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un
Tūrisma valsts attīstības aģentūras pārstāvniecību darbības efektivitāti

VSS-424
TA-1132 ____________________________________

(Z.Liepiņa, M.Riekstiņš, K.Gerhards, I.Godmanis)
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. izvērtēt priekšlikumu plānoto Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības darbības auditu par 2005. - 2007.gadu pasūtīt kādai neatkarīgai un pieredzējušai auditorkompānijai;
2.2. precizēt ziņojuma 2.tabulu, norādot visas pozīcijas, kas veido rādītāju "Citas aktivitātes";
2.3. papildināt informatīvo ziņojumu ar izvērstu 6.tabulas rādītāju analīzi no ģeogrāfiskā aspekta;
2.4. papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par sadarbību ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un darba devējiem;
2.5. precizēt ziņojuma 10.tabulu, sadalot rādītājus pa 2005., 2006. un 2007.gadu;
2.6. papildināt informatīvo ziņojumu ar importa ietekmes analīzi robežšķērsošanas rezultātā;
2.7. papildināt informatīvo ziņojumu ar pārstāvniecībām izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem un noteikto kritēriju kopumu efektivitātes izvērtēšanai gan par iepriekšējo periodu, gan uz nākotni izvirzītajiem;
2.8. papildināt informatīvo ziņojumu ar argumentētu informāciju, kas pamato nepieciešamību ekonomisko pārstāvniecību atvēršanai Ukrainā un Ķīnā;
2.9. izvērtēt ārlietu ministra komentāru par izrietošajām sekām, pārvietojot pārstāvniecību no Vašingtonas uz citu ASV reģionu;
2.10. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka informatīvais ziņojums Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar rīcības plāna projektu par Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla tālāku attīstību (TA-1124).

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

6.§

Rīcības plāna projekts par Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla tālāku attīstību

VSS-14
TA-1124 ____________________________________

(Z.Liepiņa, M.Riekstiņš, I.Godmanis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt plāna projektu ar argumentētu informāciju, kas pamato nepieciešamību ekonomisko pārstāvniecību atvēršanai Ukrainā un Ķīnā;
2.2. izvērtēt ārlietu ministra komentāru par izrietošajām sekām, pārvietojot pārstāvniecību no Vašingtonas uz citu ASV reģionu;
2.3. papildināt plāna projektu ar pārstāvniecībām izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem un noteikto kritēriju kopumu efektivitātes izvērtēšanai gan jaunajiem, gan esošajiem plāna pasākumiem;
2.4. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka plāna projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Tūrisma valsts attīstības aģentūras pārstāvniecību darbības efektivitāti
(TA-1132).
 
7.§
Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu resocializācijas koncepcijas projekts

VSS-1155
TA-485 ____________________________________

(L.Medina, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projektu, ievērojot to, ka 2009.gadā koncepcijas īstenošanai papildu valsts budžeta līdzekļi netiks piešķirti;
2.2. visā koncepcijas projektā skaitlisko informāciju rādītāju dinamikas atspoguļošanai papildināt ar rādītājiem sākot no 2004.gada, kā arī norādīt rādītāju kopsummas;
2.3. papildināt koncepcijas projektu ar informāciju par tām ieslodzījumu vietām, ar kurām plānots uzsākt koncepcijas īstenošanu;
2.4. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādņu projekts
2008. - 2013.gadam
____________________________________

(I.Godmanis)


Izstrādāto pamatnostādņu projektu neskatīt.
 

Papildus iekļautais jautājums

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos
Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo
valsts valodas zināšanu apjomu un valodasprasmes pārbaudes kārtību""

VSS-1689
TA-169 ____________________________________

(N.Garbars, M.Segliņš, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Iesniegto noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
2. Iekšlietu ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt precizētu paskaidrojuma rakstu, strukturētā veidā izklāstot grozījumu būtību.
 


Sēdi slēdz plkst. 11:20


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību