Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.38

2008.gada 27.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

E.Skuja

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas finanšu resursu pārvaldīšanu līdz 2012.gadam"

TA-2643 ____________________________________

(J.Muižniece, I.Godmanis)

1. Koncepcijas īstenošanai atbalstīt koncepcijas projektā ietverto 1.risinājuma variantu un atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītajam risinājuma variantam;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (191.saraksts)"

TA-3166 ____________________________________

(D.Zepa, M.Bičevskis, A.Straume, I.Godmanis)

Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt līdz tā atkārtotai saskaņošanai ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju.
 
3.§
Par valsts īpašuma objektu Ludzas rajona Zilupē, Brīvības ielā 12

TA-3217 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Rāzna, M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt valsts nekustamā īpašuma Ludzas rajona Zilupes novada Zilupē, Brīvības ielā 12, nodošanu privatizācijai un atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Brīvības iela 12, Zilupe, Zilupes novads, Ludzas rajons, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 4.novembra sēdē.
2. Noraidīt Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Ludzas rajona Zilupē, Brīvības ielā 12".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.

 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-1135 ____________________________________

(D.Baiža, A.Tiknuss, A.Slakteris, V.Veldre, E.Dreimane, V.Puriņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. saskaņot likumprojekta 3. un 5.panta redakciju ar Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju, kā arī atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņoto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

TA-2637 ____________________________________

(V.Koķis, A.Sirmā, V.Veldre, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2. un 3.punktā minēto;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā jaunu normatīvā akta projektu, iekļaujot tajā precīzu izņemtās mantas realizācijas procedūru;
2.3. precizēto noteikumu projektu un sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.22 "Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtība""

TA-2903 ____________________________________

(B.Bāne, M.Bičevskis, S.Mertena, I.Godmanis)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta kontroli.
2. Finanšu ministrijai iesniegt ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju saskaņotus priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" 2.lasījumam Saeimas attiecīgajā komisijā, precizējot likuma 12.panta trešajā daļā doto deleģējumu Ministru kabinetam.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas un apsaimniekošanas problēmu risināšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā"

TA-3202 ____________________________________

(I.Eglītis, I.Godmanis)

Ņemot vērā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītāja veselības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi"

TA-2326 ____________________________________

(I.Baldiņa, A.Baštiks, G.Bērziņš, I.Godmanis)

1. Ņemot vērā bērnu un ģimenes lietu ministra iebildumus, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:55


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību