Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.42

2008.gada 1.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projekts

TA-2531 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, V.Puķīte, M.Segliņš, M.Bičevskis, A.Slakteris, A.Dobrājs, E.Zalāns, I.Kronberga, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. ņemot vērā koncepcijas projektā ietverto informāciju, kas apliecina, ka ir konstatēts ieslodzīto skaita stabils samazinājums, papildināt koncepcijas projektu ar pamatojumu un izvērstu skaidrojumu Ieslodzījumu vietu pārvades amata vietu skaita pieaugumam;
2.2. papildināt koncepcijas projektu ar informāciju par resocializācijas pasākumu un probācijas pasākumu savstarpējo mijiedarbību;
2.3. papildināt koncepcijas projektu ar detalizētāku informāciju par 1.kārtas pilotprojekta aprakstu, kurā ietverta informācija par tā īstenošanai nepieciešamajiem finanšu resursiem un to ietekmi uz pašreizējo brīvības atņemšanas vietu sistēmu;
2.4. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.5. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Finanšu ministrijai, ņemot vērā sēdes laikā pausto viedokli, ka koncepcijas projektā ietvertā 3.varianta īstenošanai valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" vietā būtu iesaistāma valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", izvērtēt nepieciešamību izstrādāt alternatīvu koncepcijas projekta variantu un iesniegt to Valsts kancelejā vai attiecīgu informāciju par izvērtēšanas rezultātā pieņemto lēmumu.
 
Tiesību aktu projekti

2.§
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs"

TA-3573 ____________________________________

(K.Lore, M.Smirnova, D.Lucaua, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs"".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.decembra sēdē.
 
3.§
Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs"

TA-3591 ____________________________________

(K.Lore, D.Lucaua, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" un atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs"".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.decembra sēdē.
 
4.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgas ielā 3, Bauskā

TA-3607 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu - nekustamo īpašumu Rīgas ielā 3, Bauskā, un atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgas ielā 3, Bauskā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.decembra sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Skaras",
Ugāles pagasts, Ventspils rajons"

TA-3613 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.decembra sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.marta rīkojuma Nr.136 "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2871 ____________________________________

(G.Elksnis, E.Dreimane, G.Bērziņš, K.Lore, I.Godmanis)

1. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai vienoties ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju par juridiski korektu risinājumu jautājuma turpmākai virzībai un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgus priekšlikumus par tā turpmāko virzību.
3. Atzīmēt, ka rīkojuma projekts izskatāms vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta saglabāšanu valsts īpašumā"
(TA-2869).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-2869 ____________________________________

(I.Godmanis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 6.paragrāfu.
 
Papildus iekļautie jautājumi

8.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

TA-2177 ____________________________________

(J.Citskovskis, E.Zalāns, R.Vējonis, I.Godmanis )

1. Neatbalstīt Iekšlietu ministrijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu, kas paredz, ka no 2009.gada 1.janvāra dzīvesvietas deklarēšanas un anulēšanas funkcija no attiecīgās pilsētas, novadu un pagastu pašvaldībām, to iestādēm tiek nodotas Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldei.
2. Izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms ar Iekšlietu ministrijas 2008.gada 10.oktobra vēstuli Nr.1-25/239 iesniegtais likumprojekts.
3. Iekšlietu ministrijai saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju apmēru, kā arī jautājumu par valsts nodevas atvieglojumiem un atbrīvojumiem, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju, anotācijā izvērstā veidā norādot argumentētu pamatojumu saskaņotajam nodevas apmēram un ar atvieglojumu piemērojamajam nodevas apmēram. Precizēto un ar Latvijas Pašvaldību savienību saskaņoto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētās un saskaņotās anotācijas saņemšanas.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:20


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību