Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.3

2009.gada 19.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā-satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītājs

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai zemesgabalu Rīgas rajona Saulkrastu lauku teritorijā "VEF–Biķernieki Nr.II-9""

TA-41 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Valsts meži", Trikātas pagasts, Valkas rajons"

TA-73 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Pie pienotavas", Straupes pagasts, Cēsu rajons"

TA-63 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.
 
4.§
Par valsts īpašuma objektu Augšielā 1, Rīgā, – ēdnīcu (būves kadastra apzīmējums 0100 037 0172 006) un tai piekrītošo zemi

TA-33 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Augšielā 1, Rīgā, un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Augšielā 1, Rīgā, – ēdnīcu (būves kadastra apzīmējums
0100 037 0172 006) un tai piekrītošo zemi".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.

 
5.§
Par valsts īpašuma objektu Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā

TA-34 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā, un atbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Krišjāņa Barona ielā 99, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.

 
6.§
Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Amulas ielā 6

TA-2510 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Jūrmalā, Amulas ielā 6, nodošanu privatizācijai". Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Amulas ielā 6, un atbalstīt Labklājības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Amulas ielā 6, Jūrmalā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.
 
7.§
Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

TA-2510 ____________________________________

(K.Lore, A.Šlesers)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Brīvības ielā 58, Rīgā, un atbalstīt Satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 58, Rīgā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Birzes ielā 3, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-54 ____________________________________

(K.Lore, V.Veldre, A.Šlesers)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.
 
9.§
Par valsts īpašuma objektu Meža ielā 7, Pāvilostā, Sakas novadā, Liepājas rajonā

TA-3781 ____________________________________

(K.Lore, M.Segliņš, V.Veldre, A.Šlesers)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Meža ielā 7, Pāvilostā, Sakas novadā, Liepājas rajonā, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Meža ielā 7, Pāvilostā, Sakas novadā, Liepājas rajonā, un atbalstīt Aizsardzības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Meža ielā 7, Pāvilostā, Sakas novadā, Liepājas rajonā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.janvāra sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10:15


Ministru prezidenta vietā-
satiksmes ministrs
A.Šlesers

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību