Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.4

2009.gada 2.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

P.Barons

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.20

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§
Sociālo mājokļu koncepcijas projekts

TA-3599 ____________________________________

(M.Auders, I.Purne, P.Barons, I.Godmanis)

Ņemot vērā, ka koncepcijas projekta īstenošana ir paredzēta no pašvaldību budžetiem bez valsts budžeta līdzdalības, Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt un Ekonomikas ministrijai mēneša laikā iesniegt Valsts kancelejā attiecīgi saskaņotu viedokli par koncepcijas projekta turpmāko virzību.
 
Tiesību aktu projekti

2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (196.saraksts)"

TA-161 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.februāra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (184.saraksts)"

TA-1270 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.februāra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Miera ielā 58 un Lubānas ielā 80, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-369 ____________________________________

(K.Lore, D.Prūse, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. rīkojuma projektā paredzēt, ka pēc nekustamo īpašumu pārņemšanas attiecīgajam nekustamā īpašuma valdītājam vienoties ar nomnieku par nekustamā īpašuma nomas maksas apmēra pārskatīšanu;
2.2. redakcionāli precizēt rīkojuma projekta 6.punktu, kā arī attiecīgi precizēt paskaidrojuma rakstu;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un paskaidrojuma rakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Pļavnieki", Umurgas pagasts, Limbažu rajons"

TA-189 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.februāra sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Ziedi", Suntažu pagasts, Ogres rajons"

TA-4048 ____________________________________

(K.Lore, M.Lazdovskis, G.Bērziņš, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Tieslietu ministrijai reizi ceturksnī iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par rīcību ar zemes vienībām, kas izmantotas zemes reformas pabeigšanai, un zemes reformas pabeigšanas procesa gaitu. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.februāra sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Tigves pilskalns", Padures pagasts, Kuldīgas rajons"

TA-170 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.februāra sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no neapbūvēta zemesgabala "Jaunjelgavas mežniecība", Skrīveru pagasts, Aizkraukles rajons"

TA-109 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.februāra sēdē.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemesgabala "Silenes mežniecība", Skrudalienas pagasts, Daugavpils rajons"

TA-126 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.februāra sēdē.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts meži", Olaines pagasts, Rīgas rajons"

TA-157 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.februāra sēdē.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par problēmām, kas ir saistītas ar komercsabiedrību juridiskajām adresēm un to amatpersonu dzīvesvietu adresēm"

TA-3655 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Godmanis)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām līdz tā atkārtotai saskaņošanai ar Tieslietu ministriju.
2. Finanšu ministrijai saskaņoto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu, ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra Regulas (EK) Nr.1523/2007, ar ko aizliedz laist tirgū un importēt Kopienā vai eksportēt no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām kažokādām, prasības"

TA-4063 ____________________________________

(M.Roze, I.Apsīte, A.Matīss, R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai zemkopības ministra sniegto informāciju un kopumā atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. saskaņot ar Ekonomikas ministriju un Vides ministriju jautājumu par atbildīgo institūciju un finansējuma avotu ekspertīžu veikšanai Regulas Nr.1523/2007 prasību uzraudzībai Latvijas tirgū un attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu;
2.2. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Papildus iekļautie jautājumi

13.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību 2010.gada World Expo Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā" un rīkojuma projekts "Par privatizācijas līdzekļu novirzīšanu Latvijas dalībai 2010.gada World Expo Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"

TA-186 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Segliņš, A.Šlesers, A.Ozols, M.Riekstiņš, E.Zalāns, I.Godmanis)

1. Atzīmēt, ka, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā un ļoti ierobežotos finanšu resursus, ekonomikas ministrs ierosina atteikties no Latvijas dalības 2010.gada World Expo Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā.
2. Satiksmes ministram divu nedēļu laikā sagatavot priekšlikumus finansējuma avotam Latvijas dalībai 2010.gada World Expo Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus"

TA-227 ____________________________________

(U.Sarma, K.Gerhards, M.Roze, R.Vējonis, E.Zalāns, M.Riekstiņš, G.Sorokins, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minētajam, kā arī izvērtēt pārējos Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētos punktus, attiecīgi precizējot noteikumu projektu;
2.2. saskaņot ar Zemkopības ministriju un Vides ministriju noteikumu projekta 4.punktu jautājumā par pretendentu loku;
2.3. precizēt noteikumu projekta 9.punktu atbilstoši reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra priekšlikumam;
2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:25


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību