Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.9

2009.gada 9.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks


-


M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Vasaraudze

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Lapiņš

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Vides monitoringa programmas pamatnostādņu projekts 2009.-2012.gadam

TA-3956 ____________________________________

(R.Vesere, R.Vējonis, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

TA-550 ____________________________________

(A.Birums, N.Freivalds, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Brīvais", Salaspils lauku teritorija, Salaspils novads, Rīgas rajons"

TA-604 ____________________________________

(D.Zepa, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Krupji", Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Limbažu rajons"

TA-603 ____________________________________

(D.Zepa, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par nekustamā īpašuma "Krupji", Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas novads, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā" (TA-610).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krupji", Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Salacgrīvas novads, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"

TA-610 ____________________________________

(D.Vilkaste, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.marta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Krupji", Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju, Limbažu rajons" (TA-603).
 

Sēdi slēdz plkst. 10:10


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību