Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.10

2009.gada 23.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents,
bērnu, ģimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ministrs

 

-

 

V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrijas valsts sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvalsdes lietās
sekretariāta vadītājs

-

J.Jansons

 Latvijas bankas prezidenta padomnieks

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

-

J.Strīķe

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 


Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Zemkopības ministrijas darbības stratēģijas projekts 2007.–2009.gada plānošanas ciklam

TA-595 ____________________________________

(P.Lībietis, E.Zalāns, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu un stratēģijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēt stratēģijas projekta kopsavilkumu, kā pirmo no pieciem darbības virzieniem norādot cilvēkresursu attīstības veicināšanu laukos, kā otro - lauku uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu un pārējos atstājot iepriekšējā secībā;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu projekts 2010.-2016.gadam

TA-678 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 23.marta vēstulē Nr.1-1-2800 minēto, jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 6.aprīļa sēdē.
 
Tiresību aktu projekti

3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs 8052" Carnikavas novadā, Rīgas rajonā"

TA-663 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 31.marta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Bulduru prospektā 5, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-3166 ____________________________________

(K.Lore, A.Dobrājs, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Bulduru prospektā 5, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai" atlikt.
2. Ņemot vērā Ārlietu ministrijas un Finanšu ministrijas izteiktos iebildumus, rīkojuma projektā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt.
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai ir nepieciešams valsts īpašuma objekts – ēdnīcas ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 007 1107 001) un tai piekritīgais zemesgabals (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 007 1107) 621/3744 domājamajās daļās Bulduru prospektā 5, Jūrmalā, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
4. Ekonomikas ministrijai Finanšu ministrijas sagatavoto tiesību akta projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 45.§) "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un gatavību XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3932 ____________________________________

(A.Brūne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 45.§) "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un gatavību XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un viena mēneša laikā noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā informatīvo ziņojumu par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un apsaimniekošanu, tai skaitā informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" finansiālo stāvokli, ieņēmumu un izdevumu pārskatu.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 45.§) "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un gatavību XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto informatīvo ziņojumu un rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" (TA-3695).
 
6.§
Par valstij piederošajām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļām

TA-3695 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai.
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" kapitāla daļas un atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"".
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 45.§) "Par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un gatavību XXIV Vispārējiem latviešu dziesmu un XIV Deju svētkiem" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi (TA-3932) un šī protokola 5.paragrāfa 2.punktā minēto informatīvo ziņojumu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr.561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr.2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.3820/85""

TA-428 ____________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 20.marta vēstulē
Nr.13-08.2/363 minēto, noteikumu projekta izskatīšanu atlikt līdz 2009.gada 20.aprīlim.
2. Satiksmes ministrijai pēc 2009.gada 20.aprīļa iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.282 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-847 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministra pienākumu izpildītāja vides ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:20


Ministru prezidents,
bērnu, ģimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību