Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.28

2009.gada 10.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

-

M.Pūķis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Brāle

 

Sēdi sāk plkst.10.10

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādņu projekts 2009.–2015. gadam

TA-2248 ____________________________________

(I.Ilgaža, M.Segliņš, M.Lazdovskis, M.Pūķis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā:
2.1. precizēt pamatnostādņu projektu, izslēdzot no tā rīcības virzienu par zemesgrāmatu procesa efektivizāciju. Pēc starptautiskās prakses izpētes jautājumu par zemesgrāmatu procesa efektivizāciju Tieslietu ministrijai virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kā atsevišķu jautājumu;
2.2. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt iespēju laulības šķiršanas lietas, kurās nav strīda, nodot izskatīšanai dzimtsarakstu nodaļām un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt pamatnostādņu projektu;
2.3. precizēto pamatnostādņu projektu atkārtoti saskaņot ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu;
2.4. rīkojuma projektu un precizēto un saskaņoto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā pamatnostādņu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību"

TA-2552 ____________________________________

(A.Pencis, A.Salmiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, paredzot iespēju pēc pašvaldību iniciatīvas veidot apvienotu pašvaldību civilās aizsardzības komisiju;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"

TA-2544 ____________________________________

(A.Pencis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā šī protokola 2.§ 2.1.apakšpunktā noteikto;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Informatīvais ziņojums par Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošanu zinātniskajai darbībai

TA-691 ____________________________________

(I.Arhipova, A.Ūbelis, I.Tukris, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt informatīvo ziņojumu, paredzot, ka publiskais finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitātei "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" nepārsniedz Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.25 37.§ 2.punkts) noteikto finansējuma apjomu – 12 369 840 latu, kā arī atspoguļot šī finansējuma sadalījumu pa gadiem;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punkta redakciju, paredzot uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes projektu uzsākt 2010.gadā;
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Par 1986.gada 18.marta Eiropas konvenciju par izmēģinājumos un citos zinātniskos nolūkos izmantojamo mugurkaulnieku aizsardzību, 1998.gada 22.jūnija grozījumu protokolu Eiropas Konvencijai par to mugurkaulnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem vai citiem mērķiem un 2006.gada 15.jūnija A papildinājumu Eiropas Konvencijai par to mugurkaulnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumiem vai citiem zinātniskiem mērķiem (ETS Nr.123)"

TA-2606 ____________________________________

(J.Dūklavs, D.Lauska, E.Dreimane, I.V.Lieģis, I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotācijas I sadaļas 3.punktā ietverto pamatojumu attiecībā uz atrunas izdarīšanu par Konvencijas 27.panta 2.daļas nepiemērošanu, norādot atsauci uz normatīvo aktu, kas Latvijas Republikai uzliek par pienākumu sniegt Konvencijas 27.panta 2.daļā minēto statistisko atskaiti;
2.2. pilnvarojuma vēstulē precizēt amatpersonu, kura ir pilnvarota Latvijas Republikas vārdā parakstīt Konvenciju;
2.3. likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizēto anotāciju un pilnvarojuma vēstuli iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

6.§

Likumprojekts "Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam"

TA-2864 ____________________________________

(A.Stucka, E.Repše, T.Koķe, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju likumprojekta 3.panta redakciju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 18.augusta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību