Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.32

2009.gada 7.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vecākais padomnieks

-

M.Pūķis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras statusa maiņu"

TA-3055 ____________________________________

(S.Zvidriņa, I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Iesniegto rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
2.§
Noteikumu projekts "Nemateriālā kultūras mantojuma centra nolikums"

TA-3058 ____________________________________

(S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

Iesniegto noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta kontroli.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" statusa maiņu"

TA-3056 ____________________________________

(S.Zvidriņa, I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Iesniegto rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums"

TA-3059 ____________________________________

(S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

Iesniegto noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta kontroli.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-3104 ____________________________________

(K.Jaunzeme, U.Augulis, A.Kampars, M.Pūķis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu, paredzot, ka atbildīgā institūcija par minēto Ministru kabineta noteikumu izvērtēšanu ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija kopīgi ar Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām""

TA-3105 ____________________________________

(K.Jaunzeme, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

TA-3103 ____________________________________

(K.Jaunzeme, I.Bergmane, M.Auders, M.Pūķis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Likumprojekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību un precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 11.septembrim.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Bibliotēku likumā"

TA-3127 ____________________________________

(K.Jaunzeme, J.Turlajs, M.Pūķis, T.Koķe, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Likumprojekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju un precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā līdz š.g. 11.septembrim.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzīt kā atsevišķu jautājumu. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka ministrijas izvērtē spēkā esošos likumus un Ministru kabineta noteikumus, kas paredz pašvaldībām funkcijas, uzdevumus un pienākumus, kuru īstenošana samērojama ar pašvaldību rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem (it īpaši likumus un Ministru kabineta noteikumus, kas paredz dažāda veida kvantitatīvas prasības, kritērijus, nosacījumus, detalizēti regulē kārtību, kādā funkcijas un uzdevumi pildāmi) un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija līdz š.g. 1.novembrim tos noteiktā kārtībā iesniedz Ministru kabinetā; Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku aizsardzības likumā"

TA-3126 ____________________________________

(K.Jaunzeme, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-3123 ____________________________________

(K.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. saskaņoto likumprojektu un precizēto likumprojekta anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Sporta medicīnas valsts aģentūras likvidāciju"

TA-3109 ____________________________________

(J.Bundulis, K.Vāgnere, I.Bergmane, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Iesniegtā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta un rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Veselības ministrijai:
2.1. atkārtoti likumprojektu saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju un Tieslietu ministriju;
2.2. izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus Sporta likumā;
2.3. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un rīkojuma projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sporta medicīnas centrs" dibināšanu"

TA-3108 ____________________________________

(J.Bundulis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā šī protokola 11.paragrāfu, rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
 

Papildus iekļautie jautājumi

13.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3192 ____________________________________

(A.Bundulis, R.Vējonis, E.Dreimane, E.Zalāns, J.Feldmane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums""

TA-3189 ____________________________________

(A.Ploriņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

TA-3206 ____________________________________

(D.Robežniece, I.Bergmane, S.Āmare-Pilka, M.Bičevskis, A.Kampars, M.Segliņš, E.Zalāns, V.Dombrovskis )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 3.pantā ietvertā likuma 3.panta septītās prim daļas redakciju atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt priekšlikumu diferencēt normatīvo regulējumu īpašam nodokļa piemērošanas režīmam preču importa darījumos attiecībā pēc to mērķa (patēriņam vai tālākai pārstrādei) un sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajam lasījumam;
2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.septembra sēdē.

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Nacionālais kino centrs" reorganizāciju"

TA-3159 ____________________________________

(S.Zvidriņa, I.Dālderis, G.Trekteris, I.Gailīte-Holmberga, B.Pētersone, V.Kalnaellis, I.Seleckis, M.Riekstiņš, B.Rozentāle, R.Vējonis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Kultūras ministrijai līdz 2010.gada 30.jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Nacionālā kino centra piesaistīto ārvalstu finansējumu nozares attīstībai un attiecīgi šim mērķim izlietoto finansējumu, kā arī paredzēt, ka Kultūras ministrijai jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā ārējs normatīvā akta projekts rīkojuma projekta 2.3.apakšpunktā minētās funkcijas deleģēšanai.
3. Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību