Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.33

2009.gada 14.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:
Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs 
Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

 


J.Sārts
A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles daļas vadītājs
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-
-

J.Gustiņš
A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Brocēnu pilsētā ar lauku teritoriju, Brocēnu novadā"

TA-3226 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 22.septembra sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

TA-3088 ____________________________________

(G.Melkins, J.Golubevs, K.Gerhards, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

TA-3103 ____________________________________

(I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītāja kultūras ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Bibliotēku likumā"

TA-3127 ____________________________________

(K.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu, likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.355 "Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi""

TA-3273 ____________________________________

(K.Jaunzeme, S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Koncesijas piešķiršanas nosacījumiem par tiesībām sniegt Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra pakalpojumus, izmantojot koncesijā nodotos resursus, izveidojot ciklotrona centru un nodrošinot tā darbību"

TA-1741 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides ministram nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.15


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību