Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 21.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (198.saraksts)"

TA-2271 ____________________________________

(K.Lore, J.Dūklavs, G.Puķītis, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Zivju audzētava Sērene", Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā" (TA-3286).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Zivju audzētava Sērene", Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā"

TA-3286 ____________________________________

(K.Lore, J.Dūklavs, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (198.saraksts)" (TA-2271).
2. Atzīmēt, ka Satiksmes ministrija Ministru kabineta komitejas 2009.gada 27.jūlija sēdē (prot. Nr.26 2.§) doto uzdevumu - sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu par atteikumu nodot privatizācijai valsts akciju sabiedrību "Biķernieku kompleksā sporta bāze" un iesniegt Ministru kabinetā izpildīs mēneša laikā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-2799 ____________________________________

(J.Stinka, Ģ.Verners, A.Čevers, E.Zalāns, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministrijai atkārtoti izvērtēt likumprojekta anotācijas VI sadaļā minēto organizāciju iebildumus un iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2773 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2771 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu""

TA-2337 ____________________________________

(A.Zikmane, S.Seņkāns, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

TA-3103 ____________________________________

(A.Stucka, M.Auders, E.Zalāns, B.Rozentāle, I.Bergmane, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas priekšlikumu, likumprojekta izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību