Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 28.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
izpilddirektors

-

J.Bunkšs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§
Plāna projekts par 2009.gada budžeta grozījumos iekļautajiem izdevumu samazinājumiem un strukturālo reformu ieviešanu

TA-3323 ____________________________________

(L.Ozoliņa, A.Ploriņš, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā:
2.1. sadarbībā ar ministrijām aktualizēt plāna projektā ietverto informāciju;
2.2. precizēto rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 6.oktobra sēdē.
 
Tiesību aktu projekti

2.§
Noteikumu projekts "Attīstības plānošanas un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"

TA-1614 ____________________________________

(I.Bite, J.Piešiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt noteikumu projekta Noslēguma jautājumus un noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kūrmājas prospektā 22, Liepājā nodošanu privatizācijai"

TA-1131 ____________________________________

(D.Zepa, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.februāra rīkojumā
Nr.64 "Par Pamatnostādnēm valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.-2015.gadam""

TA-2524 ____________________________________

(I.Kaupe, A.Salmiņš, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Iesniegtā rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai pēc valsts budžeta 2010.gadam pieņemšanas iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
5.§
Ētikas vadlīniju projekts valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonām, kuras iesaistās politiskajā darbībā

TA-2768 ____________________________________

(I.Garā, S.Seņkāns, M.Riekstiņš, M.Segliņš, I.Brīnuma, K.Gerhards, A.Vilks, R.Vējonis, U.Augulis, E.Repše, S.Mertena, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto vadlīniju projektu.
2. Ministriem divu nedēļu laikā nosūtīt Tieslietu ministrijai ieteikumus ētikas vadlīniju projekta pilnveidošanai.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. precizēt ētikas vadlīniju projektu, ņemot vērā ministru iesniegtos ieteikumus;
3.2. apkopot Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi ētikas vadlīniju definēšanā;
3.3. precizēto ētikas vadlīniju projektu un šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minēto apkopojumu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
Papildus iekļautie jautājumi

6.§
Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem Konkurences padomes un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apvienošanai

TA-2951 ____________________________________

(Dž.Innusa, J.Eiduks, K.Gerhards, A.Kampars, R.Vējonis, J.Bunkšs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, svītrojot informāciju, kas saistīta ar atbildīgo institūciju, kas nodrošina dzelzceļa infrastruktūras tehniskās uzraudzības (regulēšanas) funkcijas un elektronisko sakaru ierobežoto resursu tehniskās uzraudzības funkcijas, kā arī papildināt izstrādāto finansējuma modeli, ņemot vērā vides ministra priekšlikumus.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavotos priekšlikumus Konkurences padomes un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apvienošanai iesniegt izskatīšanai koalīcijas partiju Sadarbības padomes š.g. 5.oktobra sēdē.
4. Ekonomikas ministrijai pēc jautājuma izskatīšanas koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdē iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par tā turpmāko virzību.
5. Atzīmēt ekonomikas ministra norādīto, ka institūciju neapvienošanas gadījumā Ekonomikas ministrijai nepieciešami papildus 600000 latu Konkurences Padomes darbības nodrošināšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera
vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu"

TA-3470 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. ja vienošanās par precizētā noteikumu projekta redakciju netiek panākta, jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 2009.gada 5.oktobra sēdē, ja vienošanās par precizētā noteikumu projekta redakciju tiek panākta, jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās
un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai"

TA-3468 ____________________________________

(M.Brencis, L.Straujuma, A.Salmiņš, U.Augulis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. ja vienošanās par precizētā noteikumu projekta redakciju netiek panākta, jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 2009.gada 5.oktobra sēdē, ja vienošanās par precizētā noteikumu projekta redakciju tiek panākta, jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos
Nr.697 "Valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" nolikums""

TA-3467 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. ja vienošanās par precizētā noteikumu projekta redakciju netiek panākta, jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 2009.gada 5.oktobra sēdē, ja vienošanās par precizētā noteikumu projekta redakciju tiek panākta, jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību