Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.36

2009.gada 5.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs

 -

R.Vējonis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos
Nr.934 "Par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

TA-3284 ____________________________________

(L.Ozoliņa, S.Šķiltere, A.Žīgure, I.Stepanova, L.Straujuma, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt metodiku 2.līmeņa izglītības datu sadalījumam;
2.2. saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību noteikumu projektā ietverto izmaiņu attiecībā uz kodiem 09.000 "Izglītība" un 10.000 "Sociālā aizsardzība" spēkā stāšanos;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"

TA-3333 ____________________________________

(D.Šodnaka, D.Krišjāne, J.Dūklavs, D.Lucaua, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Zemkopības ministriju attiecībā uz normatīvo regulējumu par valstij vai pašvaldībai piekrītošu, zemesgrāmatā vēl nereģistrētu nekustamo īpašumu atspoguļošanu bilancē;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju izstrādāt terminu "pārvaldīšana" un "apsaimniekošana" definīcijas un sagatavot attiecīgu likumprojektu;
2.3. saskaņoto likumprojektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts sniedz finanšu palīdzību Valgundes svētvietā
paredzēto tradicionālo ikgadējo Kristus apskaidrošanas svētku un ar tiem saistītā Krusta gājiena norisei"

TA-2797 ____________________________________

(L.Medina, L.Ozoliņa, M.Segliņš, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un noteikumu projekta anotācijā precizēt, ka 2010.gadā papildus valsts budžeta līdzekļi nav nepieciešami. Tieslietu ministrijai precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-3476 ____________________________________

(B.Lielkalne, M.Rudzītis, M.Segliņš, L.Medina, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai nedēļas laikā:
2.1. saskaņot ar Finanšu ministriju likumprojekta 3.panta redakciju;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas š.g. 12.oktobra sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-3479) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (TA-3480).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-3479 ____________________________________

(R.Vējonis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-3476) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (TA-3480).
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-3480 ____________________________________

(R.Vējonis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komerclikumā" (TA-3476) un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" (TA-3479).
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3192 ____________________________________

(J.Bundulis, B.Rozentāle, E.Zalāns, A.Matīss, L.Medina, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot ar Ekonomikas ministriju termiņu un nosacījumus līdz kuriem spēkā ir šie noteikumi;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 6.oktobra sēdē.
 
Papildus iekļautie jautājumi

8.§
Noteikumu projekts "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un
privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai"

TA-3468 ____________________________________

(M.Brencis, L.Medina, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. papildināt noteikumu projektu ar terminu "jūtīguma analīze", "līdzvērtīgi labas projekta īstenošanas alternatīvas", "robežsvārstību aprēķins" skaidrojumu;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus Publiskās un privātās partnerības likuma 9.pantā, precizējot atzinumu sniegšanas kārtību;
2.3. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 6.oktobra sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos
Nr.697 "Valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" nolikums"

TA-3467 ____________________________________

(M.Brencis, E.Zalāns, A.Salmiņš, A.Andreičika, K.Gerhards, R.Vējonis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
2. Lai pieņemtu lēmumu par institūciju, kas veiks publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkcijas un kompetences centra pienākumus, Finanšu ministrijai sagatavot potenciālo atbildīgo institūciju salīdzinājumu, norādot to pozitīvos un negatīvos aspektus, kā arī finansēšanas modeļus.
3. Finanšu ministrijai jautājumu iesniegt izskatīšanas koalīcijas partiju Sadarbības padomes š.g. 12.oktobra sēdē.
4. Finanšu ministrijai pēc jautājuma izskatīšanas koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdē iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par tā turpmāko virzību.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai
tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu"

TA-3470 ____________________________________

(R.Vējonis)

Ņemot vērā šī protokola 9.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos
Nr.893 "Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums""

TA-3473 ____________________________________

(R.Vējonis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 6.oktobra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05


Ministru prezidenta vietā -
vides ministrs
R.Vējonis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību