Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.38

2009.gada 19.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

J.Šnore

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
pārstāvis

-

D.Pavļuts

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti


1.§

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna projekts 2010.-2013.gadam

TA-3647 ____________________________________

(A.Grinbergs, R.Vējonis, A.Kampars, L.Straujuma, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Ministrijām izvērtēt plāna projekta 3.pielikumu un, ja nepieciešams, iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā komentārus tā precizēšanai.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
3.1. precizēt rīkojuma projektu, norādot plāna projekta hierarhiju Nacionālā attīstības plāna ieviešanā;
3.2. precizēt rīkojuma projekta 6.punktu, paredzot, ka Finanšu ministrija valsts budžeta izstrādes procesā prioritāšu noteikšanai vērā ņem izstrādāto plānu;
3.3. precizēt plāna projekta 3.pielikumu, ņemot vērā ministriju iesniegtos komentārus;
3.4. saskaņot rīkojuma projektu un plāna projektu ar Tieslietu ministriju;
3.5. saskaņoto rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
3.6. sagatavot grozījumus Ministru prezidenta 2009.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.296 "Par Reformu vadības grupu", iekļaujot padomes sastāvā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru un rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Tiesību aktu projekti

2.§
Informatīvais ziņojums par ekonomikas atveseļošanas politikas virzieniem vidēja termiņa periodā

TA-3542 ____________________________________

(O.Barānovs, N.Freivalds, A.Kampars, D.Robežniece, R.Vējonis, E.Zalāns, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Ministru kabineta š.g. 29.septembra sēdē (Prot. Nr.63 45.§) atbalstītos veicamos pasākumus nodokļu politikas pārskatīšanai ekonomikas stimulēšanai;
2.2. saskaņot ar Finanšu ministriju ziņojumā ietveramo informāciju attiecībā uz nodokļu politikas pasākumiem;
2.3. saskaņot ar Labklājības ministriju ziņojumā ietveramo informāciju attiecībā uz sociālo nodokļu politikas pasākumiem;
2.4. saskaņot ar Satiksmes ministriju ziņojumā ietveramo informāciju attiecībā uz iespējamo finansējuma pārdali no lielajiem infrastruktūras projektiem ar attiecināmām izmaksām virs 30 milj. latu;
2.5. saskaņot informatīvo ziņojumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, Zemkopības ministriju, Vides ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.6. precizēto un saskaņoto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā informatīvo ziņojumu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu,
gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība,
ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums"

TA-3528 ____________________________________

(Dž.Innusa, A.Salmiņš, L.Medina, O.Geitus-Eitvina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 2. un 4.punkta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. precizēt noteikumu projekta 6.punkta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.3. precizēt noteikumu projekta 10.punkta redakciju, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.decembri;
2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem,
valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem"

TA-3519 ____________________________________

(I.Arhipova, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrija:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma
un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai"

TA-3648 ____________________________________

(A.Draudiņš, J.Muzikants, J.Piešiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību noteikumu projektā lietoto terminoloģiju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-3641 ____________________________________

(R.Timma, A.Salmiņš, A.Stucka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" paketē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos
Nr.846 "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem
un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā""

TA-3649 ____________________________________

(R.Timma, A.Salmiņš, L.Medina, S.Mince, E.Zalāns, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projektā ietverto autoostas sniedzamo pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu
un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība"

TA-3645 ____________________________________

(R.Timma, L.Medina, S.Mince, Kr.Grīviņa, A.Salmiņš, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.oktobra sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā atkārtotai izskatīšanai nākamajā komitejas sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Adresācijas sistēmas noteikumi"

TA-3547 ____________________________________

(O.Geitus-Eitvina, J.Piešiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot 48.punktā minēto termiņu 2010.gada 1.septembris un precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā"

TA-1099 ____________________________________

(B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Veselības ministrijai nedēļas laikā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kvalitāti"

TA-2286 ____________________________________

(A.Plāte, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktā aizstāt skaitļus un vārdus "2011.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2010.gada 11.jūnijam" un papildināt protokollēmumu ar jaunu punktu, paredzot, ka Vides ministrijai, ja nepieciešams, nodrošināt personām iespēju iepazīties ar projektā minēto starptautisko dokumentu tulkojumu latviešu valodā vai to skaidrojumu. Precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 
Papildus iekļautie jautājumi

12.§
Instrukcijas projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

TA-3691 ____________________________________

(I.Bite, N.Freivalds, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto instrukcijas projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. vienkāršot instrukcijas projektā paredzēto normatīvo regulējumu un atkārtoti saskaņot to ar Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto instrukcijas projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
13.§
Par Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi (2009-uzd-1204, 2009-uzd-1205, 2008-Jur-482)

TA-3691 ____________________________________

(I.Pētersone, B.Rozentāle, L.Straujuma, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas, Veselības ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izteiktos viedokļus.
2. Lai nodrošinātu likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 7.prim panta otrajā daļā un 7.prim panta trešajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi, Iekšlietu ministrijai sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidi normatīvā akta izstrādei un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību
un publiskā partnera vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu"

TA-3470 ____________________________________

(A.Remesovs, R.Vējonis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 20.oktobra sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.697 "Valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" nolikums"" (TA-3467).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos
Nr.697 "Valsts aģentūras "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" nolikums""

TA-3467 ____________________________________

(A.Remesovs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 20.oktobra sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja pieteikuma un līguma izpildes pārskata sniegšanu" (TA-3470).
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai"

TA-3768 ____________________________________

(A.Draudiņš, R.Vējonis, J.Piešiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 20.oktobra sēdē.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-3757 ____________________________________

(J.Golubevs, I.Pētersone, U.Augulis, M.Riekstiņš, E.Zivtiņš, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Satiksmes ministrijas iesniegto likumprojektu izskatīt koalīcijas partiju Sadarbības padomes š.g. 19.oktobra sēdē.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 9.marta rīkojumā
Nr.165 "Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā""

TA-3771 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 20.oktobra sēdē.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta piemērošanu Latvijas dalības
nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"

TA-3769 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 20.oktobra sēdē.
 
20.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā
dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem""

TA-2972 ____________________________________

(A.Ploriņš, M.Riekstiņš, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. ņemot vērā Ārlietu ministrijas iebildumus, likumprojekta redakciju atkārtoti saskaņot ar Ārlietu ministriju un Vides ministriju;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
21.§
Likumprojekts "Publisko aģentūru likums"

TA-3776 ____________________________________

(R.Osvalde, L.Ozoliņa, L.Medina, K.Jaunzeme, T.Koķe, B.Rozentāle, E.Zalāns, B.Pētersone, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. papildināt likumprojekta VI nodaļu ar regulējumu par kopīgi veidotu aģentūru finansēšanas kārtību;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju par patreizējā un paredzamā tiesiskā regulējuma ietekmi uz valsts budžetu un kopumā uz valsts pārvaldes sistēmu;
2.3. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar iesaistītajām ministrijām;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību