Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.1

2010.gada 4.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""

TA-4825 ____________________________________

(I.Eiduka, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.janvāra sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"

TA-4821 ____________________________________

(I.Eiduka, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.janvāra sēdē.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Mežmuižas Dzirnavas", Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā nodošanu privatizācijai"

TA-4871 ____________________________________

(D.Zepa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.janvāra sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā apkopojošu informāciju par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu, tai skaitā aizkavēšanās iemesliem, un Ministru kabinetā vēl neizskatīto privatizācijas ierosinājumu skaitu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"

TA-4872 ____________________________________

(D.Zepa, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.janvāra sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-4798 ____________________________________

(M.Auders, I.Odiņa-Laizāne, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-4726 ____________________________________

(G.Ābele, L.Medina, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. izvērtēt priekšlikumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.pantā palielināt naudas soda minimālo apmēru un attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.2. izvērtēt priekšlikumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.pantā palielināt naudas soda minimālo un maksimālo apmēru patvaļīgai būvniecībai, kā arī citiem ar būvniecību saistītiem pārkāpumiem, un attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.3. precizēto likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.4. precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-4401 ____________________________________

(J.Golubevs, E.Dreimane, M.Riekstiņš, E.Zalāns, L.Medina, D.Trofimovs, S.Seņkāns, A.Matīss, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai atbilstoši savai kompetencei sagatavot nepieciešamos papildinājumus anotācijai, ņemot vērā sēdes laikā izteiktos viedokļus, detalizētāk pamatojot projektā iekļautā regulējuma nepieciešamību un iesniegt tos Satiksmes ministrijā.
3. Satiksmes ministrijai:
3.1. papildināt anotāciju atbilstoši savai kompetencei, detalizētāk pamatojot projektā iekļautā regulējuma nepieciešamību, kā arī atbilstoši Iekšlietu ministrijas un Ekonomikas ministrijas iesniegtajiem papildinājumiem;
3.2. papildināt likumprojekta tekstu ar regulējumu, kas nosaka rīcību ar transportlīdzekli, tai skaitā atbildību par kravas (arī ātri bojājošos) apsardzi, gadījumā, kad tiek aizturēti transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti un transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
3.3. precizēt likumprojekta 1.pantā ietvertā 259.2 panta pirmo daļu, dodot tajā atsauci uz šī panta otro un trešo daļu;
3.4. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
3.5. precizēto un saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
4. Satiksmes ministrijai uzaicināt Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas un Lauku tūrisma asociācijas ekspertus piedalīties Ministru kabineta komitejas sēdē šī jautājuma izskatīšanā.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību