Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.2

2010.gada 11.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles daļas vadītājs

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

J.Piešiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis"" kapitāla daļas" Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (103.saraksts)"

TA-541 ____________________________________

(K.Lore, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis"" kapitāla daļas".
2. Satiksmes ministrijai triju nedēļu laikā:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta redakciju ar Ekonomikas ministriju;
2.2. nodrošināt Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmās daļas prasību izpildi;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (103.saraksts)" un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""

TA-4026 ____________________________________

(J.Vonda, E.Dreimane, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētos iebildumus un saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķina zaudējumus, kas radušies, ierīkojot un lietojot gājēju celiņus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā"

TA-4478 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, J.Piešiņš, L.Straujuma, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Par Eiropas Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību

TA-4857 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Ansone, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt anotāciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2397 ____________________________________

(D.Vilkaste, I.Urtāne, L.Medina, E.Dreimane, M.Gorškova, G.Ābele, J.Priednieks, R.Vējonis, G.Lukstiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 14.decembra atzinuma 3., 4. un 5.punktā minēto un precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.2. ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc š.g. 29.janvāra.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienībai par noteikumu projektu iebildumu nav.
 

Papildus iekļautie jautājumi

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""

TA-42 ____________________________________

(V.Millers, A.Salmiņš, K.Gerhards, I.Gaugers, E.Repše, A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 1.punkta redakciju ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību