Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.6

2010.gada 8.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts 

-

A.Teteris

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā" Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu privatizācijai"

TA-185 ____________________________________

(K.Lore, K.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā".
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, pilnveidojot pamatojuma daļu atteikumam nekustamā īpašuma nodošanai privatizācijai un precizēto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajā starpinstitūciju darba grupā.
3. Ekonomikas ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētajā darba grupā izskatīto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā" iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
2.§
SAM rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš", Skultes pagasts, Limbažu novads" EM rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš", Skultes pagasts, Limbažu novads"

TA-2150 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš", Skultes pagasts, Limbažu novads".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.februāra sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš", Skultes pagasts, Limbažu novads".
Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
3.§
ZM rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils novads" EM rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils novads"

TA-1839 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils novads".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.februāra sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils novads".
Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”""

TA-3835 ____________________________________

(K.Jaunzeme, L.Medina, M.Segliņš, E.Zalāns, M.Lazdovskis, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam, paredzot konkrētas normas, kuras pašvaldības nepiemēro laika posmā līdz 2012.gada 31.decembrim;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem"

TA-4741 ____________________________________

(A.Matīss, A.Teteris, A.Burka, K.Gerhards, D.Lucaua, M.Gruzdiņš, M.Zaļaiskalns, J.Seikovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot ar Zemkopības ministriju noteikumu projekta 34.punktu, paredzot, ka minētais regulējums piemērojams arī attiecībā uz lauksaimniecības produkciju;
2.2. atkārtoti izvērtēt komitejas sēdē Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cemex" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pļaviņu DM" pausto lūgumu sniegt atbalstu komersantiem attiecībā uz lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanu konkrētos maršrutos;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību

TA-252 ____________________________________

(J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. papildināt informatīvā ziņojuma secinājumu daļu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.februāra sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

7.§

Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""

TA-280 ____________________________________

(G.Silovs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.februāra sēdē.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-281 ____________________________________

(G.Silovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.februāra sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka veicot grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"" un Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes " Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.3.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai"" tiks paredzēts arī regulējums, lai novērstu neatbilstību ar šī protokollēmuma 1.punktā pieņemto rīkojumu un iesniegt to Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.februāra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību