Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.7

2010.gada 15.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

G.Krasovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts 2010.-2013.gadam

TA-3782 ____________________________________

(A.Stucka, G.Krasovskis, V.Narnicka, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. tehniski precizēt koncepcijas projektu, norādot 2010.gadu kā kārtējo gadu;
2.2. atkārtoti saskaņot koncepcijas projektu ar Finanšu ministriju;
2.3. sagatavot informāciju par kopējo finansējuma apmēru no valsts pamatbudžeta kopš 1998.gada valsts investīciju projektu īstenošanai, kā arī ieviestajiem pasākumiem;
2.4. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izstrādāt jaunu dokumentu, kurā tiktu noteikta kārtība, kādā valsts sniedz atbalstu visām pašvaldībām neatkarīgi no tā, kādu programmproduktu tās izmanto;
2.5. rīkojuma projektu, saskaņoto koncepcijas projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

TA-204 ____________________________________

(S.Līce, M.Segliņš, E.Repše, M.Bičevskis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu .
Valsts kancelejai papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, paredzot ieteikumu ministrijām redakcionāla rakstura grozījumus normatīvajos aktos virzīt ar tās ministrijas starpniecību, kuras nolikumā noteikta attiecīgā kompetence, kā arī ieteikt ministrijām grozījumus virzīt ne biežāk kā divas reizes gadā. Noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 23.februāra sēdē.
 
3.§
Instrukcijas projekts "Valsts pārvaldes iestādes struktūras izveidošanas un amatu saraksta saskaņošanas kārtība"

TA-246 ____________________________________

(B.Medvecka, K.Gerhards, R.Vējonis, U.Augulis, I.V.Lieģis, L.Medina, G.Kauliņš, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Valsts kancelejai pārstrādāt instrukcijas projektu ieteikumu projekta formā, paredzot konkrētu kārtību, kādā iestādes publisko savu struktūru un slodžu skaitu. Ieteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
ZM rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve", Vārves pagasts, Ventspils novads" EM rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve", Vārves pagasts, Ventspils novads nodošanu privatizācijai"

TA-257 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Zemkopības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve", Vārves pagasts, Ventspils novads".
Valsts kancelejai tehniski precizēt rīkojuma projekta 7.punktu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.februāra sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par daļas no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve", Vārves pagasts, Ventspils novads nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Vārves pagastā, Ventspils novadā"

TA-3948 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.februāra sēdē.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "VMF Staiceles mežniecība", Staiceles pilsētā ar lauku teritorijā, Alojas novadā"

TA-314 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.februāra sēdē.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"

TA-107 ____________________________________

(A.Ploriņš, B.Rozentāle, E.Dreimane, J.Dūklavs, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu izskatīt Ministru kabineta š.g. 2.marta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā sagatavot informāciju par to, vai saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.februāra rīkojumu Nr.129 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, nodošanu Banku augstskolas valdījumā", Ministru kabineta 2009.gada 25.februāra rīkojumu Nr.130 "Par valsts nekustamā īpašuma Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā" un Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.694 "Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Rūpniecības ielā 10, Lielvārdes ielā 24 un Lielvārdes ielā 26, nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā" minētās augstskolās saskata problēmas iznomāt tās valdījumā nodotos valsts nekustamos īpašumus ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu un līdz š.g. 25.februārim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.marta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

8.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības valsts statistikas pārskatiem"

TA-129 ____________________________________

(V.Gūtmanis, G.Krasovskis, U.Augulis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 5.punkta redakciju attiecībā uz pārskatu iesniegšanu, ņemot vērā sēdes laikā izteiktās piezīmes;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību