Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.11

2010.gada 15.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

P.Barons

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-713 ____________________________________

(K.Lore, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot precīzu informāciju par to, vai privatizācijai nododamā teritorijā ir iekļauta arī Saules dārza teritorija, kuru valsts ir saņēmusi dāvinājuma ceļā, un izvērtēt aspektu, kas paredz dāvinājuma nodošanu privatizācijai;
2.2. atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam iegūtajai informācijai sagatavot rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 084 2043) Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 un nekustamo īpašumu (nekustamo īpašuma kadastra Nr.0100 084 0011) Rīgā, Ezermalas ielā 24/26;
2.3. šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto rīkojuma projektu un šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt izskatīšanai komitejas sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos"

TA-542 ____________________________________

(A.Upena, A.Kampars, I.Eglītis, E.Dreimane, J.Dūklavs, A.Sedmale, D.Lucaua, A.Salmiņš, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 7.punkta redakciju ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju;
2.2. precizēt noteikumu projekta 15.4.apakšpunktā minēto tekstu "privātpersonas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs", ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 3.punktā minēto;
2.3. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts kancelejas Juridisko departamentu un Finanšu ministriju;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļu būvniecības/rekonstrukcijas vajadzībām

TA-468 ____________________________________

(Dz.Taurenis, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-3617 ____________________________________

(I.Ilgaža, E.Dreimane, L.Medina, G.Hmeļevskis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju par zvērināta tiesu izpildītāja palīga pilnvarām ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņot likumprojekta 16.panta redakciju ar Satiksmes ministriju;
2.3. redakcionāli precizēt anotāciju;
2.4. saskaņoto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Informatīvais ziņojums par atbildības regulējumu un sodu politiku komerctiesībās

TA-638 ____________________________________

(J.Aleksejeva, I.Runča, M.Segliņš, L.Medina, R.Bukmane, K.Gerhards, J.Citskovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punkta redakciju ar Finanšu ministriju un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.2. informatīvo ziņojumu un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

6.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 20.§) "Par problēmām, kas ir saistītas ar komercsabiedrību juridiskajām adresēm un to amatpersonu dzīvesvietu adresēm" 2., 3. un 4.punkta izpildi

TA-404 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā par atbildības regulējumu un sodu politiku komerctiesībās minēto (TA-638) un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un, ja nepieciešams, precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka Iekšlietu ministrija saskaņā ar Ministru prezidenta 2010.gada 9.februāra rezolūciju Nr.111-1/18 līdz 2010.gada 19.martam iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanu. Izstrādājot minētos priekšlikumus informatīvajā ziņojumā iekļaut arī ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotus priekšlikumus komercsabiedrību amatpersonu deklarēto dzīvesvietu tiesiskajam regulējumam, iekļaujot tajā arī preventīvos pasākumus, lai novērstu negodprātīgu juridisko adrešu reģistrāciju.
 
7.§
Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcijas projekts

TA-667 ____________________________________

(K.Stepanovs, E.Kobzeva, O.Karčevskis, E.Dreimane, J.Salmiņa, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;
2.2. papildināt rīkojuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos precizējumus Ministru kabineta noteikumos par akcīzes preču aprites kārtību un noteikumos par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem;
2.3. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai paātrināt Latvijas Republikas valdības un citu Eiropas Savienības dalībvalstu valdību līgumu slēgšanu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu;
2.4. precizēto rīkojuma projektu, koncepcijas projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas""

TA-674 ____________________________________

(L.Jansone, L.Straujuma, A.Kampars, K.Gerhards, J.Dūklavs, E.Dreimane, P.Barons, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto;
2.2. precizēt noteikumu projekta 34.4.apakšpunkta redakciju, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības izteikto komentāru;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.marta sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība"

TA-331 ____________________________________

(D.Vilkaste, J.Sprūds, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. redakcionāli precizēt noteikumu projekta 2.2.1.apakšpunkta un 3.punkta redakciju, ņemot vērā sēdes laikā izteiktos komentārus;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.marta sēdē.
 
10.§
Informatīvais ziņojums par Iekšlietu ministrijai 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

TA-659 ____________________________________

(I.Pētersone, M.Brencis, V.Dombovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas un Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 16.marta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību