Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.18

2010.gada 17.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Puikevica-Puikevska

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Ūbelis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
pārstāvi

-

J.Butkevičs

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Pievienotās vērtības nodokļa likums"

TA-1968 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, L.Medina, K.Gerhards, A.Kampars, E.Repše, D.Gavars, I.Eiduka, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un attiecībā uz Ziemeļatlantijas Līguma (NATO) dalībvalstu iepirkumiem ar Eiropas Komisiju un Aizsardzības ministriju;
2.2. nosūtīt likumprojektu Ekonomikas ministrijai izskatīšanai Tautsaimniecības padomes š.g. 7.jūnija sēdē;
2.3. saskaņoto un Tautsaimniecības padomē izskatīto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2.§
Informatīvais ziņojums par iespējām deleģēt Ministru kabinetam tiesības noteikt pašlaik likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2.pielikumā noteiktos nelikumīgā apritē esošo narkotisko un psihotrop vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), iedalījumu apmērus

TA-1127 ____________________________________

(I.Gratkovska, J.Bekmanis, L.Mūrniece, E.Repše, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt Iekšlietu ministrijas viedokli, ka narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru saraksts nosakāms Ministru kabineta līmenī.
2. Iekšlietu ministrijai mēneša laikā kopīgi ar Veselības ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē priekšlikumus par nepieciešamo regulējumu šī protokollēmuma 1.punktā konceptuāli atbalstītā viedokļa īstenošanai. Priekšlikumu gatavošanā ņemt vērā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darba vadlīnijas jauno psihoaktīvo vielu riska novērtējumam, kā arī priekšlikumu ietvaros izvērtēt finanšu ministra E.Repšes priekšlikumu par iespēju likuma līmenī noteikt narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru bīstamības pakāpi, savukārt Ministru kabineta līmenī noteikt attiecīgo vielu daudzumu.
3. Uzskatīt Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes 2009.gada 3.decembra sēdē Tieslietu ministrijai uzdoto uzdevumu par izpildītu un Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.
 

Papildus iekļautie jautājumi

3.§

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo atbalstu jaunu eksportspējīgu produktu radīšanai sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem"

TA-1212 ____________________________________

(I.Arhipova, D.Robežniece, E.Repše, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. un 4.punktu atbilstoši panāktajai vienošanai ar Finanšu ministriju un svītrot 5.punktu;
2.2. svītrot informatīvā ziņojuma 32.lapā minēto pasākumu: "6) vēlams piemērot nodokļu atlaides komersantiem tām summām, kuras tie iegulda kā līdzfinansējumu publiskajā sektorā";
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmām"

TA-1294 ____________________________________

(I.Arhipova, L.Šulca, G.Puķītis, T.Koķe, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projektu un anotāciju ar Finanšu ministriju, ņemot vērā valsts budžeta bāzes izdevumus, kā arī iespējamos fiskālās konsolidācijas pasākumus;
2.2. saskaņot rīkojuma projekta 1.1., 2.1. un 3.1.6.apakšpunkta redakciju ar Vides ministriju;
2.3. saskaņoto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību