Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.19

2010.gada 24.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs

 -

R.Vējonis

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Antonovs

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Iebildumi par Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2010.gada 17.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.18. 1.§) "Likumprojekts "Pievienotās vērtības nodokļa likums""

TA-1968 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, E.Dreimane, R.Vējonis)

Izdarīt šādus grozījumus Ministru kabineta komitejas 2010.gada 17.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.18. 1.§) "Likumprojekts "Pievienotās vērtības nodokļa likums"":
1. izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju un attiecībā uz Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu drošības investīciju programmas līdzekļiem ar Aizsardzības ministriju;";
2. papildināt ar jaunu 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
2.3. sagatavot un nosūtīt Eiropas Komisijai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par Aizsardzības ministrijas priekšlikumos piedāvātās likuma normas attiecībā uz Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu drošības investīciju programmas līdzekļiem atbilstību Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu prasībām; ”;
3. izteikt sākotnējo 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.4. pēc Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas, ar ministrijām saskaņoto un Tautsaimniecības padomē izskatīto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.".
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par neizmaksātā tiešā atbalsta apmēru par 2009.gadā saražoto biodegvielu"

TA-1239 ____________________________________

(K.Stepanovs, J.Dūklavs, R.Vējonis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.maija sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"

TA-1317 ____________________________________

(A.Tiknuss, J.Dūklavs, L.Medina, E.Dreimane, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā:
2.1. precizēt likumprojekta XIII nodaļas redakciju jautājumā par soda naudām atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumiem, kā arī kopumā atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu pārņemšanu;
2.2. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-4401 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Matīss, R.Vējonis)

1. Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz mēnesi tā papildus saskaņošanai ar iesaistītajām institūcijām.
2. Satiksmes ministrijai saskaņoto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē. Likumprojekta izstrādes gaitā izvērtēt arī citu valstu praksi jautājumā par garantijas naudas piemērošanas principiem, kā arī naudas sodu piemērošanas praksi ārzemniekiem.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidenta vietā - vides ministrs
R.Vējonis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību