Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.22

2010.gada 14.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs

 -

 R.Vējonis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārsa vietnieks

-

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā (200.saraksts)"

TA-85 ____________________________________

(K.Lore, R.Vējonis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 3250 008 0006) Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā"

TA-1516 ____________________________________

(K.Lore, R.Vējonis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-3757 ____________________________________

(J.Golubevs, L.Medina, E.Repše, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta komitejas 2010.gada 29.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 3.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildes rezultātiem un atzīt minētā protokola 4.punktu par aktualitāti zaudējušu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem""

TA-1584 ____________________________________

(M.Bērziņa, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība savus iebildumus par noteikumu projektu ir atsaukusi.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam"

TA-1593 ____________________________________

(M.Bērziņa, M.Bičevskis, S.Šķiltere, L.Medina, E.Dreimane, M.Lazdovskis, R.Vējonis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.jūnija sēdē.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot ar Latvijas Pašvaldību savienību saskaņotu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu"; ar uzdevumu Valsts zemes dienestam ievietot mājas lapā informāciju par kadastrālās vērtības aprēķināšanas principiem; ar uzdevumu Valsts zemes dienestam līdz 2010.gada 1.septembrim nosūtīt katrai pašvaldībai informāciju par nekustamā īpašuma objektu (zemes vienības, būves un telpu grupas) prognozētajām kadastrālajām vērtībām pēc kadastra datu stāvokļa uz 2010.gada 1.augustu, informācijā norādot nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu, kopplatību un prognozēto kadastrālo vērtību un ar uzdevumu Valsts zemes dienestam atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar nekustamā īpašuma objektu prognozētajām kadastrālajām vērtībām Valsts zemes dienesta mājas lapā. Sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 15.jūnija sēdē.
3. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja gatavo grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" un tajā tiks iestrādāts normatīvais regulējums, kas noteiks, ka turpmāk paredzot "0" Ls ietekmes uz budžetu norādīšanu tikai gadījumos, kad normatīvā akta projekts tiešām nerada nekāda veida finansiālu ietekmi uz budžetiem.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.25


Ministru prezidenta vietā - vides ministrs
R.Vējonis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību