Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.23

2010.gada 21.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas plānošanas grupas vadītājs - speciālo grupu vēstnieks

-

A.Razāns

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.11.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-1626 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, I.Beināre, D.Robežniece, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā komitejas sēdē.
2. Finanšu ministrijai sagatavot informāciju ar konkrētiem piemēriem par aprēķiniem, cik nodokļu maksātājam nodokļu veidā jāmaksā pašreiz, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgajām vajadzībām, un cik pēc noteikumu projektā ietvertā regulējuma ieviešanas. Sagatavoto piemēru iesniegt Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"""

TA-1643 ____________________________________

(E.Kivriņa, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka:
2.1.1. līdz 2010.gada 30.jūnijam netiešās izmaksas plāno un piemēro ne vairāk kā piecu procentu apmērā no tiešajām attiecināmajām izmaksām, ieskaitot projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas uz darba līguma pamata, kas līdz 2010.gada 30.jūnijam ir neattiecināmās izmaksas un tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem;
2.1.2. sākot ar 2010.gada 1.jūliju, netiešās izmaksas plāno un piemēro saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru;
2.2. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 29.jūnija sēdē.
3. Atzīmēt, ka Finanšu ministrija līdz 2010.gada 13.jūlijam sagatavos un noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nosakot, ka no 80.00.00. programmas līdzekļiem var piešķirt līdzekļus arī finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde atlīdzības izmaksu segšanai projekta administrēšanas darbu veikšanai saskaņā ar darba līgumiem, kas radušās līdz 2010.gada 30.jūnijam.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1636 ____________________________________

(A.Balode, T.Trubača, J.Dūklavs)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektā programmas nosaukumu un rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-1596 ____________________________________

(J.Bārbele, M.Bičevskis, V.Piziča, M.Lazdovskis, Ā.Iklāva, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas ierosinājumu nodot bezstrīdus laulības šķiršanas lietu vešanu tikai zvērinātiem notāriem.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"

TA-1598 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-1595 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1597 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-1605 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"

TA-1607 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"

TA-1606 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-1601 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-1603 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-1602 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

TA-1604 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta un anotācijas redakciju atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 1.punktā atbalstītajam ierosinājumam un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

15.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālām piemaksām ārstniecības personām"

TA-1543 ____________________________________

(J.Bundulis, L.Medina, V.Keris, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, ņemot vērā, ka konceptuāli tiek atbalstīts priekšlikumus noteikt ārstniecības personām papildus ienākumus par darba stāžu ārstniecības jomā;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
16.§
Noteikumu projekts "Dabasgāzes aprites kārtība un kārtība, kādā aprēķina akcīzes nodokli un kādā ar akcīzes nodokli neapliek dabasgāzi"

TA-1705 ____________________________________

(G.Pužule, A.Balode, L.Medina, J.Dūklavs, U.Osis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 4.8.apakšpunkta redakciju atbilstoši Zemkopības ministrijas atzinumā ietvertajam priekšlikumam. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2011.-2015.gadam"

TA-1706 ____________________________________

(A.Ozols, E.Dreimane, D.Vilkaste, J.Dūklavs, R.Vējonis, J.Biķis, J.Priednieks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši sēdes laikā atbalstītajiem priekšlikumiem;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.jūnija sēdē.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

TA-1646 ____________________________________

(M.Roze, L.Medina, I.Pētersone, K.Vāgnere, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 10.punktu ar jaunu apakšpunktu, paredzot, ka no valsts nodevas maksas tiek atbrīvotas arī Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības iestādes pilna laika students, kurš uzņemts studijām maģistra vai doktora programmā, vai studiju programmā, kuras noslēgumā students iegūst maģistra grādam pielīdzinātu grādu, un viņa uzaicinātājs - šī noteikumu projekta 2., 3.punktā, 5.2.1., 5.10., 6.1.apakšpunktā un 7.punktā minētajos gadījumos. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.jūnija sēdē.
 
19.§
Noteikumu projekts "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

TA-1638 ____________________________________

(M.Roze, I.Pētersone, A.Kalniņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.jūnija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību